Διαχειριστείτε τα χρώματα εύκολα

Η Saal Digital χρησιμοποιεί ένα σύστημα διαχείρισης χρωμάτων που είναι συμβατό με προφίλ ICC. Τα χρωματικά προφίλ, τα οποία είναι ενσωματωμένα στα αρχεία σας, αναγνωρίζονται και λαμβάνονται υπόψη κατά την παραγωγή. Δεν προβαίνουμε ποτέ σε αλλαγές και σε μη απαραίτητες ενέργειες βελτιστοποίησης για τα αρχεία σας. Με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζουμε ότι τα αρχεία σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία με βάση μόνο τις δικές σας απαιτήσεις.

Σημαντικό: Πραγματοποιήστε βαθμονόμηση της οθόνης σας και απενεργοποιήστε τυχόν ενεργά φίλτρα βελτίωσης της εικόνας.

Οι βέλτιστες συνθήκες όταν εκτυπώνετε τις φωτογραφίες σας
Ο μόνος τρόπος για να επιλέξετε τα καλύτερα χρώματα είναι με τη βαθμονόμηση και την επιλογή χρωματικών προφίλ για την οθόνη σας. Μπορείτε ήδη να δείτε τη διαφορά στην οθόνη σας.

Τι πλεονέκτημα προσφέρει η διαχείριση των χρωμάτων;

Η βέλτιστη προεπισκόπηση της εκτύπωσης επιτυγχάνεται με την προσαρμογή της οθόνης σας και τη διαχείριση χρωμάτων που σας προσφέρουμε εμείς. Με αυτόν τον τρόπο, «θα εκτυπωθεί αυτό που βλέπετε». Ιδανικά, αυτός ο συνδυασμός λειτουργεί τόσο καλά που σχεδόν δεν παρατηρείτε διαφορές μεταξύ της εικόνας στην οθόνη σας και του πραγματικού προϊόντος φωτογραφίας.

Σε κάθε περίπτωση, κάτι τέτοιο είναι εφικτό μόνο αν πληρούνται όλες οι προδιαγραφές στη διαδικασία αναπαραγωγής της εικόνας.

Τι μπορεί να κάνει η Saal Digital για εσάς; 

 • Μέσα από την καθημερινή βαθμονόμηση που πραγματοποιούμε, σας διαβεβαιώνουμε ότι τα μηχανήματά μας λειτουργούν μόνο με ένα μικρό περιθώριο απόκλισης.
 • Οι συνθήκες που επικρατούν στη φωτοχημική διαδικασία ελέγχονται καθημερινά, ώστε να διορθώνονται τυχόν διακυμάνσεις, προτού επηρεαστεί η ποιότητα των τυπωμένων εικόνων.
 • Διαθέτουμε ένα προφίλ ICC, το οποίο είναι έτοιμο για κάθε είδους χαρτί που σας προσφέρουμε.
 • Χρησιμοποιούμε ένα λογισμικό διαχείρισης χρωμάτων, το οποίο διαβάζει τα ενσωματωμένα χρωματικά προφίλ και μετατρέπει τα δεδομένα της εικόνας για τη σωστή αναπαραγωγή των χρωμάτων στα μηχανήματά μας. Για τα αρχεία που δεν διαθέτουν ενσωματωμένα προφίλ, θα εφαρμόζεται το sRGB ως το πρότυπο χρωματικό φάσμα.

Προσοχή: Σας προτείνουμε να μας στέλνετε πάντα τα αρχεία σε μορφή jpg και όχι σε tiff, ώστε να γίνεται σωστά η αναγνώριση των χρωματικών προφίλ!

Τι θα πρέπει να κάνετε; 

Φωτισμός 
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής φωτισμός στο δωμάτιο. Εφόσον είναι εφικτό, η θερμοκρασία της φωτεινότητας και των χρωμάτων θα πρέπει να διατηρείται σταθερή και να είναι δυνατή η αναπαραγωγή της. Ιδανικά, θα πρέπει να βρίσκεστε σε δωμάτιο χωρίς αντανάκλαση και απευθείας έκθεση του φωτός, ώστε η εικόνα να μην επηρεάζεται από τις μεταβολές του ηλιακού φωτός.

Οθόνη 
Η σωστή ρύθμιση της οθόνης αποτελεί την πιο σημαντική προϋπόθεση για τη διαχείριση των χρωμάτων:

 • Η φωτεινότητα της οθόνης θα πρέπει να είναι μεταξύ των 90 και
  120 cd/qm
  .
 • Η θερμοκρασία χρώματος θα πρέπει να ρυθμιστεί στα 5.000 Kelvin (D50).
 • Ο συντελεστής γάμμα της οθόνης θα πρέπει να ρυθμιστεί στο 2,2.

Η οθόνη πρέπει να βαθμονομηθεί, ώστε να έχει σωστή απόδοση χρώματος και φωτεινότητας.

Βαθμονόμηση οθόνης με χρωματόμετρο 
Η επαγγελματική διαχείριση χρωμάτων σε υψηλό επίπεδο δεν είναι εφικτή χωρίς τα σωστά εργαλεία υλισμικού (hardware). Με περίπου 200 €, υπάρχουν πολλές επιλογές στην αγορά. Μερικοί πάροχοι σας προσφέρουν και συσκευές μέτρησης χρώματος με ένα επιπλέον λογισμικό, με το οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε ένα προφίλ ICC για την οθόνη σας. Μια τέτοια συσκευή ενδεχομένως αποτελεί μια καλή εναλλακτική, αντί για μια νέα και ακριβή οθόνη.

Σχεδιάστε τώρα
Σχεδιάστε τώρα