Διαχειριστείτε τα χρώματα εύκολα

Η Saal Digital χρησιμοποιεί ένα σύστημα διαχείρισης χρωμάτων συμβατό με ICC. Τα προφίλ χρωμάτων, τα οποία είναι ενσωματωμένα στα αρχεία σας, θα αναγνωρίζονται και θα λαμβάνονται υπόψη κατά την παραγωγή. Δεν θα προβούμε ποτέ σε αλλαγές στα αρχεία σας ή σε περιττή βελτιστοποίηση. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι τα αρχεία σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία ακριβώς σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.

Σημαντικό: Βαθμονομήστε την οθόνη σας και απενεργοποιήστε τη βελτίωση εικόνας, εάν είναι ενεργοποιημένη.

Οι βέλτιστες προϋποθέσεις για τις εκτυπώσεις φωτογραφιών σας
Μόνο με τη βαθμονόμηση και το προφίλ της οθόνης σας μπορείτε να έχετε τα καλύτερα χρώματα. Μπορείτε ήδη να δείτε το αποτέλεσμα στην οθόνη σας.

Ποιο είναι το πλεονέκτημα της διαχείρισης χρωμάτων;

Μια βέλτιστη προεπισκόπηση εκτύπωσης επιτυγχάνεται με τη βοήθεια της προκαθορισμένης οθόνης σας και της διαχείρισης χρωμάτων μας - "Αυτό που βλέπετε είναι αυτό που παίρνετε". Σε έναν ιδανικό κόσμο, αυτός ο συνδυασμός λειτουργεί τόσο καλά ώστε να μην παρατηρείτε σχεδόν καμία διαφορά μεταξύ της απεικόνισης στην οθόνη και του πραγματικού φωτογραφικού προϊόντος.

Αυτό όμως είναι εφικτό μόνο αν πληρούνται όλα τα πρότυπα κατά τη διαδικασία αναπαραγωγής της εικόνας.

Τι μπορεί να κάνει η Saal Digital για εσάς;

 • Μέσω της καθημερινής επαναλαμβανόμενης βαθμονόμησης, διασφαλίζουμε ότι τα μηχανήματα με προφίλ λειτουργούν εντός μιας μικρής ανοχής.
 • Η κατάσταση της φωτοχημικής διαδικασίας ελέγχεται καθημερινά, ώστε να αντισταθμίζονται οι διακυμάνσεις πριν επηρεαστεί η ποιότητα των φωτογραφιών.
 • Έχουμε έτοιμο ένα προφίλ ICC για κάθε τύπο χαρτιού που παρέχουμε.
 • Εφαρμογή ενός λογισμικού διαχείρισης χρωμάτων, το οποίο μπορεί να διαβάσει τα ενσωματωμένα προφίλ χρωμάτων και να μετατρέψει τα δεδομένα εικόνας για τη σωστή αναπαραγωγή χρωμάτων στα μηχανήματά μας. Για αρχεία χωρίς ενσωματωμένα προφίλ, θα εφαρμοστεί το sRGB ως τυπικός χρωματικός χώρος.

Προσοχή: Παρακαλούμε να μας στέλνετε πάντα αρχεία σε μορφή jpg αντί για tiff, ώστε να αναγνωρίζονται σωστά τα προφίλ χρωμάτων!

Τι πρέπει να κάνετε;

Φωτισμός
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός φωτισμός στο δωμάτιο. Η φωτεινότητα και η θερμοκρασία χρώματος θα πρέπει να διατηρούνται σταθερές και αναπαραγώγιμες αν είναι δυνατόν. Ιδανικά, θα πρέπει να πρόκειται για ένα δωμάτιο χωρίς θάμβωση και με ρολά, που δεν επηρεάζεται από το μεταβαλλόμενο φως της ημέρας.

Οθόνη
Η σωστή προεπιλογή της οθόνης είναι η σημαντικότερη προϋπόθεση της διαχείρισης χρωμάτων:

 • Η φωτεινότητα της οθόνης πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 90 και
  120 cd/qm
  .
 • Η θερμοκρασία χρώματος πρέπει να ρυθμιστεί στα 5.000 Kelvin (D50).
 • Το γάμμα της οθόνης πρέπει να ρυθμιστεί στο 2,2.

Η οθόνη πρέπει να βαθμονομηθεί για να εμφανίζει το σωστό χρώμα και τη σωστή φωτεινότητα.

Βαθμονόμηση οθόνης με χρωματόμετρο
Η επαγγελματική διαχείριση χρωμάτων σε υψηλό επίπεδο δεν είναι δυνατή χωρίς το κατάλληλο υλικό. Για περίπου 200 λίρες Αγγλίας, υπάρχουν πολλές διαθέσιμες λύσεις. Από ορισμένους παρόχους, μπορείτε να προμηθευτείτε μια συσκευή μέτρησης χρωμάτων με ένα πρόσθετο λογισμικό, με το οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε ένα προφίλ ICC της οθόνης σας. Μια τέτοια συσκευή μπορεί να είναι μια καλή εναλλακτική λύση για μια νέα και ακριβή οθόνη.

Σχεδιάστε τώρα
Σχεδιάστε τώρα