Διαχείριση αρχείων

Διαχείριση αρχείων

Μορφές αρχείων

Sswpr ή sswprm

Τα έργα σας αποθηκεύονται σε αυτές τις μορφές αρχείων κατά την εξαγωγή τους. Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τα έργα σας, σας συνιστούμε να εξάγετε το έργο από το λογισμικό, καθώς τα έργα σε αρχεία sswp δεν περιέχουν τα δεδομένα εικόνας.

sswp, sswpm, sswpi και sswpc

Αυτές οι μορφές αρχείων χρησιμοποιούνται μόνο εσωτερικά εντός του λογισμικού και δεν είναι κατάλληλες για ανταλλαγή μεταξύ διαφορετικών εγκαταστάσεων του λογισμικού.

Θέση αποθήκευσης

Η θέση αποθήκευσης του λογισμικού και των αρχείων σας μπορεί να βρεθεί στις Προτιμήσεις. Ανοίξτε τις Προτιμήσεις (τις βρίσκετε μέσω του γραναζιού), αναζητήστε την επιλογή Paths (Διαδρομές ) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο φάκελο Projects (Έργα).

Μέσα στο φάκελο Projects θα δείτε ένα φάκελο που ονομάζεται images. Αυτός ο φάκελος περιέχει όλες τις εικόνες που σχετίζονται με τα έργα. Λάβετε υπόψη ότι η αφαίρεση εικόνων από αυτόν το φάκελο μπορεί να οδηγήσει σε ελλιπή έργα που δεν μπορούν να παραγγελθούν.