Εφαρμόστε φίλτρα

Εφαρμόστε φίλτρα

Μπορείτε να κάνετε χρωματικές προσαρμογές στις εικόνες και τα αντικείμενα ενός φωτογραφικού προϊόντος εφαρμόζοντας φίλτρα. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατόν να γίνουν κάποιες τελικές προσαρμογές στην αντίθεση, το χρώμα και τον κορεσμό των αντικειμένων αφού τοποθετηθούν, χωρίς να φύγετε από το λογισμικό Saal Digital.

Για να εφαρμόσετε φίλτρα σε ένα αντικείμενο, είναι απαραίτητο να το επιλέξετε και να κάνετε κλικ στο κουμπί Φίλτρα που εμφανίζεται στα δεξιά, το οποίο ανοίγει το μενού με τα διάφορα εργαλεία.

Αλλάζοντας την τιμή της φωτεινότητας είναι δυνατόν να αυξήσετε τη φωτεινότητα μέχρι το 100, που είναι το μέγιστο λευκό σημείο, ή να τη μειώσετε μέχρι το -100, που είναι το μέγιστο μαύρο σημείο. Εκτός από την εφαρμογή σε εικόνες, αυτό μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο, για παράδειγμα, για να μετατρέψετε ένα μαύρο κλιπ σε λευκό αυξάνοντας τη φωτεινότητά του στο μέγιστο και αντίστροφα, για να μετατρέψετε ένα λευκό κλιπ σε μαύρο μειώνοντάς την.

Filter applied to clipart, brightness increased

Η αλλαγή της τιμής αντίθεσης θα αυξήσει ή θα μειώσει την αντίθεση του αντικειμένου, ξεκινώντας από το 0, με ελάχιστη τιμή -200 και μέγιστη τιμή 500. Η αλλαγή της τιμής κορεσμού θα αλλάξει την ένταση του χρώματος. Η μείωση της τιμής στο 0 θα κάνει την εικόνα ή το αντικείμενο ασπρόμαυρο. Ο κορεσμός μπορεί να αυξηθεί έως και 300.

Filters applied to image

Η αλλαγή της τιμής Hue (Απόχρωση ) αλλάζει τον τόνο της εικόνας. Αυτό σας επιτρέπει να διορθώσετε ελαφρώς τον τόνο μιας εικόνας, αν είναι απαραίτητο, ή να δημιουργήσετε έναν καλλιτεχνικό τόνο στη φωτογραφία. Το πλαίσιο Χρώμα επιλέγει ένα χρώμα για την απόχρωση του επιλεγμένου αντικειμένου. Η ένταση του χρώματος μπορεί να ρυθμιστεί αλλάζοντας τις τιμές στο πλαίσιο Χρωματισμός (Αδιαφάνεια). Τροποποιώντας τα πεδία Hue (Απόχρωση) και Colourization (Χρωματισμός ), μπορείτε να αλλάξετε την απόχρωση των πλαισίων γεμίσματος clipart και υφής για να επιτύχετε χρωματική αρμονία στο σχεδιασμό του φωτογραφικού προϊόντος.

Colourization filter applied to clipart

Από προεπιλογή, ορισμένες επιλογές προτύπων φίλτρων εμφανίζονται κάτω από τα εργαλεία. Κάνοντας κλικ σε αυτές, θα τις εφαρμόσετε αυτόματα στο επιλεγμένο αντικείμενο. Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί Τυχαία στο επάνω μενού, όλες οι παράμετροι επιλέγονται τυχαία. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο για να έχετε ένα δημιουργικό αποτέλεσμα ή για να εμπνευστείτε την επεξεργασία. Και στις δύο περιπτώσεις είναι δυνατή η πραγματοποίηση αλλαγών στις αυτόματα προσαρμοσμένες παραμέτρους. Πατώντας το κουμπί Reset (Επαναφορά ), το αντικείμενο θα επανέλθει στις αρχικές του τιμές.

Όπως συμβαίνει με τα πλαίσια, τις μάσκες και τις σκιές, αφού ρυθμιστούν, τα φίλτρα μπορούν να εφαρμοστούν σε πολλά αντικείμενα ταυτόχρονα. Μπορείτε να τα εφαρμόσετε σε όλα τα αντικείμενα της τρέχουσας σελίδας ή σε όλα τα στοιχεία του έργου πατώντας το κουμπί Σε όλα.