Εφαρμόστε πλαίσια και μάσκες

Εφαρμόστε πλαίσια και μάσκες

Τα πλαίσια και οι μάσκες μπορούν να προστεθούν σε εικόνες και πλαίσια γεμίσματος. Τα πλαίσια σας επιτρέπουν να αλλάξετε το σχήμα του πλαισίου εικόνας και να το διακοσμήσετε, κάτι που είναι πολύ χρήσιμο για την ανάδειξη στοιχείων σε σχέση με το φόντο. Οι μάσκες σάς επιτρέπουν να θολώνετε την άκρη του πλαισίου εικόνας, κάτι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παράδειγμα για τη δημιουργία μεταβάσεων.

Πλαίσια

Για να προσθέσετε ένα πλαίσιο σε ένα πλαίσιο εικόνας ή γεμίσματος, επιλέξτε το και κάντε κλικ στο κουμπί Πλαίσιο στο δεξί μενού. Στη δεξιά στήλη θα εμφανιστούν διάφορες επιλογές πλαισίων. Κάντε κλικ σε μία από αυτές για να την εφαρμόσετε στο επιλεγμένο στοιχείο. Ανάλογα με το πλαίσιο που έχει επιλεγεί, θα εμφανιστούν διαφορετικές επιλογές προσαρμογής στο επάνω μέρος του μενού Πλαίσιο. Μπορεί να βρείτε εργαλεία για να αλλάξετε την αδιαφάνεια του πλαισίου, το χρώμα του, το πάχος της γραμμής, την ακτίνα ή την ευθυγράμμιση.

Image with a frame applied and frame tools displayed

Μάσκες

Εντός του μενού Frames (Πλαίσια ), μετακινηθείτε προς τα κάτω στο κάτω μέρος της στήλης για να βρείτε τις επιλογές μάσκας. Κάντε κλικ σε μία από αυτές για να την εφαρμόσετε στην εικόνα ή στο πλαίσιο γεμίσματος. Όπως και με τα πλαίσια, ανάλογα με τη μάσκα που έχει επιλεγεί, θα είναι δυνατό να ελέγξετε το Feathering αυξάνοντας ή μειώνοντάς το ανάλογα με τις ανάγκες.

Image with a mask applied and mask tools displayed

Εφαρμογή πλαισίου ή μάσκας σε πολλαπλά στοιχεία

Αφού ρυθμίσετε το πλαίσιο ή τη μάσκα σε μια εικόνα ή ένα πλαίσιο γεμίσματος, είναι δυνατό να το εφαρμόσετε σε πολλά στοιχεία ταυτόχρονα με τις παραμέτρους που έχετε ορίσει. Επιλέξτε την εικόνα ή το πλαίσιο γεμίσματος που έχει το πλαίσιο ή τη μάσκα που θέλετε να εφαρμόσετε στα υπόλοιπα στοιχεία. Στο επάνω μέρος του μενού πλαίσιο θα δείτε το κουμπί Σε όλους. Κάνοντας κλικ σε αυτό, έχετε τη δυνατότητα να εφαρμόσετε το πλαίσιο και τη μάσκα σε όλα τα αντικείμενα της τρέχουσας σελίδας ή σε όλα τα αντικείμενα του έργου. Κάνοντας κλικ σε μία από αυτές τις επιλογές θα εφαρμόσετε το πλαίσιο ή τη μάσκα σε όλες τις εικόνες και τα πλαίσια γεμίσματος της επιλεγμένης επιλογής.

To all button shown from right column

Αυτή η λειτουργία είναι επίσης διαθέσιμη κάνοντας δεξί κλικ στην εικόνα ή στο πλαίσιο γεμίσματος που περιέχει το πλαίσιο ή τη μάσκα που θα εφαρμοστεί. Θα ανοίξει ένα μενού με διάφορα κουμπιά, θα πρέπει να επιλέξετε Assign property to all objects on this page or in this project και να κάνετε κλικ στο Frame.

Image context menu

Κάνοντας κλικ στην επιλογή Remove frame (Αφαίρεση πλαισίου ) σε αυτό το μενού δεξιού κλικ ή στο μενού Frame (Πλαίσιο ) στη δεξιά στήλη, θα αφαιρέσετε το εφαρμοζόμενο πλαίσιο ή τη μάσκα από την επιλεγμένη εικόνα ή το πλαίσιο γεμίσματος.