Επαφές και ομάδες επαφών

Επαφές και ομάδες επαφών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις επαφές και τις ομάδες επαφών σας απευθείας στο Photo Portal. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να τους στέλνετε τις εικόνες και τα έργα σας απευθείας από το Photo Portal χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε ένα εξωτερικό πρόγραμμα. Οι επαφές και οι ομάδες επαφών βρίσκονται στον πίνακα Πωλήσεις, στην ενότητα Επικοινωνίες.

Επαφές

Το μενού Επαφές εμφανίζει μια λίστα με όλες τις αποθηκευμένες επαφές σας.

Contacts menu

Για να προσθέσετε μια επαφή, απλά κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη. Θα εμφανιστεί ένα μενού για να προσθέσετε τα προσωπικά στοιχεία της επαφής σας. Όταν συμπληρώσετε όλα τα πεδία, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Contact information window

Η νέα επαφή θα προστεθεί στη λίστα επαφών σας. Κάνοντας κλικ στην επαφή, μπορείτε να τροποποιήσετε και να προσθέσετε στις πληροφορίες της ή να τη διαγράψετε, εάν είναι απαραίτητο.

Επιπλέον, εάν η επιλογή Απαίτηση εγγραφής είναι ενεργοποιημένη στις ρυθμίσεις κοινής χρήσης μιας γκαλερί, όταν ένας νέος χρήστης αποκτά πρόσβαση στη συγκεκριμένη γκαλερί, θα προστεθεί αυτόματα στη λίστα επαφών σας, με την κατάσταση Νέα.

New contact created due to registration

Ομάδες επαφών

Οι ομάδες επαφών είναι πολύ χρήσιμες για την οργάνωση των επαφών σας σε ομάδες, ώστε να λειτουργούν ως λίστα διανομής. Εικόνες και έργα μπορούν να κοινοποιηθούν γρήγορα σε μια ομάδα επαφών χωρίς να χρειάζεται να τους προσθέσετε έναν έναν.

Μια νέα ομάδα επαφών μπορεί να δημιουργηθεί κάνοντας κλικ στο κουμπί Προσθήκη. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο για την εισαγωγή του ονόματος της νέας ομάδας επαφών. Μόλις αποθηκευτεί, θα εμφανιστεί στο μενού Ομάδες επαφών.

Contact groups menu

Για να προσθέσετε επαφές σε μια ομάδα επαφών, μεταβείτε στο μενού Επαφές και κάντε κλικ στην επαφή που θέλετε να προσθέσετε στην ομάδα σας. Όλες οι ομάδες επαφών που έχουν δημιουργηθεί θα είναι διαθέσιμες για τικ στο παράθυρο πληροφοριών επαφών. Θα εμφανίζονται επίσης όταν προστίθεται μια νέα επαφή. Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των ομάδων στις οποίες μπορεί να προστεθεί μια επαφή. Είναι επίσης δυνατό να δημιουργήσετε μια νέα ομάδα επαφών από το παράθυρο πληροφοριών επαφών κάνοντας κλικ στο κουμπί Προσθήκη. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Contact group selected in contact

Χρήση επαφών και ομάδων επαφών

Για να μοιραστείτε γκαλερί και έργα με τις επαφές σας, ανοίξτε τις ρυθμίσεις κοινής χρήσης.

Share gallery settings

Υπάρχουν διάφορες επιλογές για την κοινή χρήση ενός κοινόχρηστου συνδέσμου. Κάνοντας κλικ στην επιλογή Κοινή χρήση με επαφές, θα προσφερθούν προς επιλογή όλες οι επαφές και οι ομάδες επαφών που έχουν προστεθεί. Εάν απαιτείται, μπορούν να προστεθούν περισσότερες επαφές.

Select contacts window