Σχόλια

Μπορείτε να ρυθμίσετε και να επιτρέψετε σχόλια στα έργα σας. Αυτό σας επιτρέπει να λαμβάνετε ανατροφοδότηση απευθείας από τους πελάτες σας, καθιστώντας την εργασία σας πιο αποτελεσματική και εξοικονομώντας χρόνο. Για να ενεργοποιήσετε τα σχόλια σε ένα έργο, μεταβείτε στις ρυθμίσεις έργου και επιλέξτε το έργο στο οποίο θέλετε να ενεργοποιήσετε τα σχόλια. Θα βρείτε τις ρυθμίσεις έργου στο δεξί μενού ή κάνοντας κλικ στο κουμπί με τις τρεις τελείες στο έργο.

Εμφανίζονται οι επιλογές έργου

Στις ρυθμίσεις έργου θα βρείτε την επιλογή για την ενεργοποίηση των σχολίων. Μόλις ενεργοποιηθεί, θα πρέπει να κάνετε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση. Σημειώστε ότι το έργο πρέπει να κοινοποιηθεί, ώστε οι χρήστες να μπορούν να αφήσουν σχόλια.

Επιλογή σχολίων στις ρυθμίσεις του έργου

Όταν ανοίξετε τον κοινόχρηστο σύνδεσμο του έργου, θα δείτε ότι είναι πλέον δυνατή η προσθήκη σχολίων στο έργο σας.

Σχόλιο στο έργο

Όταν γίνεται ένα σχόλιο, θα εμφανίζεται επίσης μια ειδοποίηση σχολίων στον πίνακα Έργα, η οποία θα σας ενημερώνει όταν έχει γίνει σχόλιο σε αυτό.

Εικονίδιο σχολίου στον πίνακα έργων