Οι διακανονισμοί σας

Οι διακανονισμοί σας

Η Saal Photo Portal δεν λαμβάνει καμία προμήθεια από την πώληση των εικόνων σας. Αυτό σημαίνει ότι το κέρδος από την πώληση των εικόνων σας πηγαίνει εξ ολοκλήρου σε εσάς.

Για τα ψηφιακά αρχεία, η απόλυτη τιμή που ορίσατε θα πιστωθεί πλήρως, για τα φωτογραφικά προϊόντα, θα πιστωθεί μείον το κόστος δημιουργίας του φωτογραφικού προϊόντος.

Δείγμα υπολογισμού

Για παράδειγμα, αν το κόστος ενός προϊόντος είναι 100 € και αποφασίσετε να ορίσετε κέρδος 30%, η τιμή πώλησης θα είναι 130 € και το κέρδος σας θα είναι 30 €. Η Photo Portal δεν εφαρμόζει καμία αμοιβή.

Τιμή πώλησης: 130 €.
Κόστος προϊόντος: 100 €
Το κέρδος σας: 30 €

Μεταπωλητής:
Επιπλέον, αν αποφασίσετε να αναβαθμίσετε το λογαριασμό σας σε επαγγελματικό λογαριασμό Saal Digital, θα λάβετε έκπτωση 35% σε όλα τα προϊόντα. Συνεχίζοντας με το προηγούμενο παράδειγμα, αν το κόστος ενός προϊόντος είναι 100 € και ορίσετε κέρδος 35%, αφήνοντας μια τιμή πώλησης 130 €, τα κέρδη σας θα είναι 65 €. Αυτό είναι 30 € από το επιλεγμένο κέρδος και 35 € που αντιπροσωπεύουν την έκπτωση 35% από τον επαγγελματικό σας λογαριασμό Saal Digital.

Τιμή πώλησης: 130 €
Κόστος ενός προϊόντος: 70 €
Το κέρδος σας: 65 €

Πληρωμή

Η ημερομηνία κατά την οποία το ποσό των κερδών σας θα πιστωθεί στο λογαριασμό σας για την πληρωμή, μπορεί να βρεθεί στην ενότητα Οι διακανονισμοί σας, μέσα στον πίνακα πωλήσεων. Εκεί θα βρείτε επίσης όλες τις λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα κέρδη σας, ομαδοποιημένες ανά μήνα.

Θα βρείτε μια επισκόπηση για κάθε μήνα και μπορείτε να κατεβάσετε απευθείας την πίστωση.

Το κέρδος θα πιστωθεί στη μέθοδο πληρωμής που έχετε ορίσει στην ενότητα Μέθοδος πληρωμής εντός των Λογαριασμών.