Οι διακανονισμοί σας

Οι διακανονισμοί σας

Η Saal Photo Portal δεν λαμβάνει καμία προμήθεια από την πώληση των εικόνων σας. Αυτό σημαίνει ότι το κέρδος από την πώληση των εικόνων σας πηγαίνει εξ ολοκλήρου σε εσάς.

Για τα ψηφιακά αρχεία, η απόλυτη τιμή που ορίσατε θα πιστωθεί πλήρως- για τα φωτογραφικά προϊόντα, θα πιστωθεί μείον το κόστος δημιουργίας του φωτογραφικού προϊόντος.

Δείγμα υπολογισμού

Για παράδειγμα, αν το κόστος ενός προϊόντος είναι 100 και αποφασίσετε να ορίσετε κέρδος 30%, η τιμή πώλησης θα είναι 130 και το κέρδος σας θα είναι 30. Η Photo Portal δεν εφαρμόζει καμία αμοιβή.

Τιμή πώλησης: 130
Κόστος ενός προϊόντος: 100
Το κέρδος σας: 30

Μεταπωλητής:
Επιπλέον, αν αποφασίσετε να αναβαθμίσετε το λογαριασμό σας και να γίνετε μεταπωλητής, θα λάβετε 30% έκπτωση σε όλα τα προϊόντα. Συνεχίζοντας με το προηγούμενο παράδειγμα, αν το κόστος ενός προϊόντος είναι 100 και ορίσετε κέρδος 30%, αφήνοντας μια τιμή πώλησης 130, τα κέρδη σας θα είναι 60. Αυτό είναι 30 από το επιλεγμένο κέρδος και 30 που αντιπροσωπεύουν την έκπτωση 30% για το λογαριασμό σας ως μεταπωλητής.

Τιμή πώλησης: 130
Κόστος ενός προϊόντος: 70
Το κέρδος σας: 60

Πληρωμή

Η ημερομηνία κατά την οποία το ποσό των κερδών σας θα πιστωθεί στο λογαριασμό πληρωμών σας μπορεί να βρεθεί στην ενότητα Οι διακανονισμοί σας, μέσα στον πίνακα πωλήσεων. Εκεί θα βρείτε επίσης όλες τις λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα κέρδη σας, ομαδοποιημένες ανά μήνα.

Θα βρείτε μια επισκόπηση για κάθε μήνα και μπορείτε να κατεβάσετε απευθείας την πίστωση.

Το κέρδος θα πιστωθεί στη μέθοδο πληρωμής που έχετε ορίσει στην ενότητα Μέθοδος πληρωμής εντός των Λογαριασμών.