Οι διακανονισμοί σας

Οι διακανονισμοί σας

Η Saal Photo Portal δεν λαμβάνει καμία προμήθεια από την πώληση των φωτογραφικών σας προϊόντων. Αυτό σημαίνει ότι το κέρδος από την πώληση των φωτογραφιών σας πηγαίνει εξ ολοκλήρου σε εσάς.

Δείγμα υπολογισμού

Για παράδειγμα, εάν το κόστος ενός προϊόντος είναι 100 € και αποφασίσετε να ορίσετε κέρδος 30%, η τιμή πώλησης θα είναι 130 € και το κέρδος σας θα είναι 30 €. Η Photo Portal δεν εφαρμόζει καμία αμοιβή.

Τιμή πώλησης: 130 €.
Κόστος προϊόντος: 100 €
Το κέρδος σας: 30 €

Επαγγελματικός λογαριασμός Saal Digital:
Επιπλέον, εάν αποφασίσετε να αναβαθμίσετε το λογαριασμό σας σε λογαριασμό Saal Digital Professional Account, θα λάβετε έκπτωση 35% σε όλα τα προϊόντα. Συνεχίζοντας με το προηγούμενο παράδειγμα, αν το κόστος ενός προϊόντος είναι 100 € και ορίσετε κέρδος 35%, αφήνοντας μια τιμή πώλησης 130 €, τα κέρδη σας θα είναι 65 €. Αυτό είναι 30 € από το επιλεγμένο κέρδος και 35 € που αντιπροσωπεύουν την έκπτωση 35% από τον επαγγελματικό σας λογαριασμό Saal Digital.

Τιμή πώλησης: 130 €
Κόστος ενός προϊόντος: 70 €
Το κέρδος σας: 65 €

Πληρωμή

Η ημερομηνία κατά την οποία το ποσό των κερδών σας θα πιστωθεί στο λογαριασμό σας για την πληρωμή, μπορεί να βρεθεί στην ενότητα Οι διακανονισμοί σας, μέσα στον πίνακα πωλήσεων. Εκεί θα βρείτε επίσης όλες τις λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα κέρδη σας, ομαδοποιημένες ανά μήνα.

Θα βρείτε μια επισκόπηση για κάθε μήνα και μπορείτε να κατεβάσετε απευθείας την πίστωση.

Το κέρδος θα πιστωθεί στη μέθοδο πληρωμής που έχετε ορίσει στην ενότητα Μέθοδος πληρωμής εντός των Λογαριασμών.

Κανονισμός για τις μικρές επιχειρήσεις

Οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν την πύλη μας σε τακτική βάση. Σε όλες τις περιπτώσεις, η Saal Digital εκδίδει το τιμολόγιο. Ως ιδιοκτήτης μικρής επιχείρησης, λαμβάνετε το κέρδος σας και δεν χρειάζεται να εκδώσετε τιμολόγιο.

 

Η ρύθμιση της γλώσσας σας δεν ταιριάζει με τη γλώσσα αυτού του ιστότοπου. Παρακαλώ επιλέξτε:

Η ρύθμιση της γλώσσας σας δεν ταιριάζει με τη γλώσσα αυτού του ιστότοπου. Παρακαλώ επιλέξτε: