Συντομεύσεις πληκτρολογίου

Συντομεύσεις πληκτρολογίου

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για τα Windows

Ctrl + S: Αποθήκευση
Ctrl + C: Αντιγραφή της τρέχουσας επιλογής
Ctrl + V: Επικόλληση των προηγουμένως αντιγραμμένων αντικειμένων
Ctrl + X: Αποκοπή της τρέχουσας επιλογής
Ctrl + Z: Αναίρεση
Ctrl + Y ή Ctrl + Shift + Z: Επαναφορά
Ctrl + O: Άνοιγμα έργου
Ctrl + A: Επιλογή όλων
Ctrl + Shift + A: Αποεπιλογή όλων
Ctrl + D: Αποεπιλογή όλων
Ctrl + Shift + I: Αντιστροφή επιλογής
Del ή Backspace: Διαγραφή της τρέχουσας επιλογής
Πλήκτρα βέλους: Μετακίνηση της τρέχουσας επιλογής
Ctrl + ß: Μεταφορά της επιλογής στο προσκήνιο
Ctrl + ´: Μεταφορά της επιλογής προς τα πίσω
Μεσαίο κλικ ή μακρύ αριστερό κλικ: Ενεργοποιεί τη λειτουργία εναλλαγής εικόνων
Ctrl + H: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του πλέγματος
Ctrl + +: Μεγέθυνση
Ctrl + -: Σμίκρυνση
Ctrl + 0: Αυτόματο ζουμ (ολόκληρη η σελίδα ορατή)
Γραμμή διαστήματος: Μετακίνηση (για όσο διάστημα είναι πατημένο το πλήκτρο)
Ctrl + Q: Έξοδος από την εφαρμογή
Ctrl + δεξί βέλος: Επόμενη σελίδα
Πλήκτρο Ctrl + αριστερό βέλος: Προηγούμενη σελίδα

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για macOS

Cmd + S: Αποθήκευση
Cmd + C: Αντιγραφή της τρέχουσας επιλογής
Cmd + V: Επικόλληση των προηγουμένως αντιγραμμένων αντικειμένων
Cmd + X: Αποκοπή της τρέχουσας επιλογής
Cmd + Z: Αναίρεση
Cmd + Y ή Cmd + Shift + Z: Επαναφορά
Cmd + O: Άνοιγμα έργου
Cmd + A: Επιλογή όλων
Cmd + Shift + A: Κατάργηση της επιλογής όλων
Cmd + D: Αποεπιλογή όλων
Cmd + Shift + I: Αντιστροφή επιλογής
Backspace: Διαγράφει την τρέχουσα επιλογή
Πλήκτρα βέλους: Μετακινεί την τρέχουσα επιλογή
Cmd + ß: Φέρνει την επιλογή στο προσκήνιο
Cmd + ´: Μεταφέρει την επιλογή προς τα πίσω
Μεσαίο κλικ ή μακρύ αριστερό κλικ: Ενεργοποιεί τη λειτουργία εναλλαγής εικόνων
Cmd + H: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του πλέγματος
Cmd + +: Μεγέθυνση
Cmd + -: Σμίκρυνση
Cmd + 0: Αυτόματο ζουμ (ολόκληρη η σελίδα ορατή)
Γραμμή διαστήματος: Μετακίνηση (όσο είναι πατημένο το πλήκτρο)
Cmd + Q: Έξοδος από την εφαρμογή
Cmd + δεξί βέλος: Επόμενη σελίδα
Cmd + αριστερό πλήκτρο βέλους: Προηγούμενη σελίδα

 

Η ρύθμιση της γλώσσας σας δεν ταιριάζει με τη γλώσσα αυτού του ιστότοπου. Παρακαλώ επιλέξτε:

Η ρύθμιση της γλώσσας σας δεν ταιριάζει με τη γλώσσα αυτού του ιστότοπου. Παρακαλώ επιλέξτε: