Οι δεσμεύσεις μας ESG

Διαφορετική και πολυπολιτισμική ομάδα

Διαφορετική και πολυπολιτισμική ομάδα

Περισσότερες από 20 εθνικότητες και με ίση κατανομή μεταξύ ανδρών και γυναικών

Φιλικό προς το περιβάλλον

Φιλικό προς το περιβάλλον

Αναζητούμε την πιο περιβαλλοντικά βιώσιμη λύση σε κάθε απόφαση

Ηθική και υπεύθυνη εργασία

Ηθική και υπεύθυνη εργασία

Ο σεβασμός και η ίση μεταχείριση μεταξύ των ανθρώπων είναι απαραίτητα για εμάς

Η αποστολή μας

Εργαζόμαστε καθημερινά για να κρατήσουμε τις αναμνήσεις των πελατών μας τυπωμένες σε φωτογραφικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, έτσι ώστε αυτές οι πολύτιμες στιγμές να διαρκέσουν για πολλά χρόνια και να διατηρηθούν στο πέρασμα του χρόνου.

Το όραμά μας

Έχουμε αγκαλιάσει τη δύναμη της ψηφιακής τεχνολογίας για να προσφέρουμε στους πελάτες μας την ευκαιρία να διατηρούν τις αναμνήσεις τους όχι μόνο τυπωμένες, αλλά και ψηφιακά, με ασφαλή τρόπο, επιτρέποντάς τους να έχουν πρόσβαση σε αυτές από οποιαδήποτε συσκευή, οπουδήποτε, και να μοιράζονται online αυτές τις πολύτιμες εικόνες και φωτογραφικά έργα.

Οι αξίες μας

usp-content

Ακεραιότητα

Στη Saal, όλοι οι εργαζόμενοι γνωρίζουν και ακολουθούν τους κώδικες συμπεριφοράς και τις εσωτερικές πολιτικές σχετικά με τα κοινωνικά και προσωπικά μας ιδανικά, όπως η ηθική εργασία, η αμερόληπτη και ίση μεταχείριση, η ποικιλομορφία, η προστασία των δεδομένων και ο σεβασμός του περιβάλλοντος.

Αυτοί οι κώδικες αναθεωρούνται και επεκτείνονται συνεχώς για να προσαρμόζονται στις τρέχουσες ανάγκες της κοινωνίας. Εφαρμόσαμε επίσης ένα σύστημα ανώνυμης επικοινωνίας για να διασφαλίσουμε την αποτελεσματική εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας μας με την ελευθερία της ανωνυμίας.

usp-content

Αριστεία

Η προσφορά της καλύτερης ποιότητας αποτελεί για εμάς σημαντική δέσμευση. Για να το διασφαλίσουμε αυτό, έχουμε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και ακούμε πάντα τις απόψεις των πελατών μας. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να εγγυηθούμε και να βελτιώνουμε συνεχώς την ποιότητα των υπηρεσιών και των προϊόντων μας και να ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες των πελατών μας.

usp-content

Αποδοτικότητα

Αναρωτιόμαστε συνεχώς πώς μπορούμε να αποφύγουμε τη σπατάλη υλικών, ενέργειας και προσπαθειών χωρίς να διακυβεύονται η ποιότητα και άλλες σημαντικές αξίες που έχουμε απαριθμήσει μέχρι τώρα. Αυτή η προσέγγιση κρατά την ομάδα Saal ενεργή για το πώς θα συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ενώ παράλληλα θα είμαστε βιώσιμοι.

usp-content

Ίση μεταχείριση

Δεν υπάρχει χώρος για διακρίσεις στη Saal. Οι διακρίσεις λόγω φυλής, εθνικής καταγωγής, φύλου, θρησκείας, κοσμοθεωρίας, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικής ταυτότητας απαγορεύονται αυστηρά στον οργανισμό μας. Αυτό ισχύει ιδίως όταν έχουμε να κάνουμε με εργαζόμενους, πελάτες, επιχειρηματικούς εταίρους και χορηγούς.

Πώς φροντίζουμε το περιβάλλον

Έχουμε επίγνωση της περιβαλλοντικής μας ευθύνης και ενθαρρύνουμε διαρκώς τους υπαλλήλους, τους πελάτες και τους συνεργάτες μας να εργάζονται για μια πιο υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων, μειώνοντας παράλληλα τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όταν αυτό είναι δυνατόν. Μόνο με την αύξηση της ευαισθητοποίησης, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να ευθυγραμμιστούν με τον ίδιο στόχο: να εντοπίσουν και να μετρήσουν τους κινδύνους καθώς και τις ευκαιρίες για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, συμβάλλοντας παράλληλα στη βιώσιμη επιχειρηματική ανάπτυξη.

Πράσινη ενέργεια

Στόχος μας είναι να παράγουμε ή να αγοράζουμε όσο το δυνατόν περισσότερη ενέργεια από πράσινες, καθαρές πηγές. Αυτή η προσέγγιση δεν συμβάλλει μόνο στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα, αλλά ειδικά στην περίπτωση της αυτοπαραγωγής ηλιακής ενέργειας, μας καθιστά πιο αυτόνομους και λιγότερο εξαρτημένους από τρίτους παρόχους ενέργειας.

usp-content

Οι ηλιακοί μας συλλέκτες

Περισσότερα από 4600 m² ηλιακών συλλεκτών (με εγκατεστημένη ισχύ άνω των 940 kW) έχουν συνδεθεί στο δίκτυο της Saal από τον Νοέμβριο του 2020. Έκτοτε, είμαστε υπερήφανοι που μπορούμε να καλύπτουμε ένα σημαντικό ποσοστό των ενεργειακών αναγκών της παραγωγής μας μόνο με τους ηλιακούς συλλέκτες μας, καλύπτοντας πολλές φορές έως και το 100% των ενεργειακών μας αναγκών.

usp-content

Μετάβαση στην ηλεκτρική κινητικότητα

Έχουμε εφαρμόσει ένα σχέδιο βιώσιμης κινητικότητας που περιλαμβάνει την ηλεκτροκίνηση των οχημάτων μας, καθώς και τη θέσπιση των δυνατών μέσων ώστε οι υπάλληλοί μας να μπορούν επίσης να κάνουν τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση χωρίς εκπομπές CO₂. Αυτό το σχέδιο κινητικότητας είχε ως αποτέλεσμα την απόκτηση πολλών οχημάτων με ηλεκτρική ή υβριδική κίνηση στο στόλο της εταιρείας.

Ανακύκλωση

Γνωρίζουμε επίσης τη σημασία της διαλογής και της ανακύκλωσης των αποβλήτων. Για το λόγο αυτό, εδώ και χρόνια εφαρμόζουμε ένα σύστημα διαλογής των απορριμμάτων σε ξεχωριστούς κάδους σε όλα τα γραφεία και τις εγκαταστάσεις μας. Αυτοί οι σταθμοί ανακύκλωσης είναι οργανωμένοι με τα κατάλληλα χρώματα σύμφωνα με τους κάδους στο δρόμο, καθώς και με λίστες και φωτογραφίες των αντίστοιχων απορριμμάτων.

Βελτιστοποίηση των πόρων

Η βελτιστοποίηση των πόρων είναι μία από τις σημαντικότερες πτυχές της δέσμευσής μας για το περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο, εδώ και χρόνια βελτιστοποιούμε όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται με τη χρήση υλικών και ενέργειας, έτσι ώστε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα να μειώνεται σιγά-σιγά. Έχοντας αυτή την παραδοχή κατά νου, προσαρμόζουμε όλες τις διαδικασίες μας εσωτερικά, τόσο σε οργανωτικό επίπεδο, μέσω της προσωπικής ευαισθητοποίησης των υπαλλήλων μας όσο και με τη σχολαστική επιλογή των συνεργατών με τους οποίους συνεργαζόμαστε.

usp-content

Ενεργειακή απόδοση

Βελτιστοποιούμε τις εγκαταστάσεις μας για να επιτύχουμε υψηλή ενεργειακή απόδοση. Οι αίθουσες παραγωγής, τα γραφεία και όλα τα μηχανήματά μας είναι βελτιστοποιημένα ώστε να μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας και να μειώνονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

usp-content

Χρήση πρώτων υλών (μείον απορρίμματα)

Οι απαιτητικές διαδικασίες παραγωγής μας αποσκοπούν στην καλύτερη δυνατή χρήση των πρώτων υλών και, συνεπώς, στη δημιουργία όσο το δυνατόν λιγότερων αποβλήτων. Για το σκοπό αυτό, εφαρμόζουμε καθολικά πρότυπα ποιότητας, πραγματοποιούμε σχολαστική μελέτη κατά το σχεδιασμό και την κατασκευή των προϊόντων, διαθέτουμε εξειδικευμένα μηχανήματα και διενεργούμε εξαντλητικούς ελέγχους για την ελαχιστοποίηση κάθε είδους σφάλματος. Όλα αυτά τα μέτρα συμβάλλουν στη μείωση των αποβλήτων στην παραγωγή μας στο ελάχιστο.

Παραγωγή και συσκευασία

usp-content

Πιστοποιημένα χαρτιά FSC®

Κατά τη διαδικασία κατασκευής των προϊόντων μας, χρησιμοποιούμε κυρίως χαρτί πιστοποιημένο κατά FSC®. Η πιστοποίηση FSC® (Forest Stewardship Council®) διασφαλίζει ότι το χαρτί έχει παραχθεί με βιώσιμο τρόπο, τηρώντας αυστηρά περιβαλλοντικά και ηθικά πρωτόκολλα στη διαχείριση των δασών. Με αυτόν τον τρόπο, υποστηρίζουμε την υπεύθυνη και βιώσιμη ανάπτυξη παγκοσμίως.

usp-content

Λιγότερο από 3 % χρήση πλαστικού στη συσκευασία

Εδώ και χρόνια έχουμε θέσει ως στόχο τη μείωση της ποσότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται στις συσκευασίες μας. Αυτή η δέσμευση έχει ως αποτέλεσμα τη χρήση πλαστικού σε ποσοστό μικρότερο του 3% στις τρέχουσες συσκευασίες μας, έχοντας μειώσει τη χρήση πλαστικού κατά περίπου 50% από το 2021. Καθώς έχουμε επίγνωση της σημασίας αυτού του θέματος, συνεχίζουμε να αναζητούμε εναλλακτικές λύσεις για να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε την ποιότητα των συσκευασιών μας, κάνοντας ό,τι καλύτερο μπορούμε για να βρούμε μια καλή ισορροπία μεταξύ του να είμαστε όσο το δυνατόν πιο φιλικοί προς το περιβάλλον και να παρέχουμε μια ασφαλή συσκευασία για τους πελάτες μας. Στόχος μας είναι να μειώσουμε τα υλικά που χρησιμοποιούνται στις συσκευασίες κατά 30% το 2023, όχι μόνο το πλαστικό, καθώς ήδη σημειώνουμε κάποια σταθερή πρόοδο στη μείωση άλλων υλικών, όπως το χαρτί ή το χαρτόνι στις συσκευασίες. Είμαστε πεπεισμένοι ότι πρόκειται για μια κατάσταση win-win για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη: τον οργανισμό, τους πελάτες, τους συνεργάτες μεταφοράς και το περιβάλλον.

Μείωση του αποτυπώματος άνθρακα

Στόχος της Saal είναι να μειώσει τις εκπομπές CO₂ της δραστηριότητάς μας όσο το δυνατόν περισσότερο ακολουθώντας τον 13ο στόχο των SDGs (Δράση για το κλίμα). Γι' αυτό έχουμε ένα φωτοβολταϊκό έργο: αγοράζουμε ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και βελτιστοποιούμε συνεχώς τις λειτουργικές διαδικασίες για να κάνουμε το αποτύπωμα άνθρακα όσο το δυνατόν μικρότερο.

Η δέσμευσή μας για το περιβάλλον περιλαμβάνει επίσης την επιλογή των καλύτερων συνεργατών για την παράδοση των προϊόντων μας στους πελάτες μας. Γι' αυτό λαμβάνουμε υπόψη μας και τις πολιτικές βιωσιμότητας και μείωσης των εκπομπών CO₂ των εταιρειών logistics με τις οποίες συνεργαζόμαστε, όπως η πρωτοβουλία GoGreen της DHL και το πιστοποιητικό CO₂-ουδετερότητας της Post AT. Η πιστοποίηση CO₂-ουδετερότητας αποτελεί σημαντικό μέρος της συνεργασίας μας με αυτές τις εταιρείες μεταφορών, καθώς μοιραζόμαστε την ευθύνη για την παράδοση που είναι φιλική προς το κλίμα.

Photoproduct

CO₂ Η αντιστάθμιση επικυρώθηκε από την TÜV Rheinland

Το 2021, είχαμε τον υπολογισμό του CCF μας από την TÜV Rheinland για τα πεδία 1 και 2, σύμφωνα με τα πρότυπα του Πρωτοκόλλου GHG. Το αποτέλεσμα ήταν ένα ισοδύναμο CO₂ 442,37 t, μειώνοντας το αποτύπωμα άνθρακα 2020 (846,54 t) σχεδόν στο μισό. Αποφασίσαμε να αναλάβουμε δράση και να αντισταθμίσουμε τις εκπομπές CO₂ συμμετέχοντας σε ένα έργο αιολικής ενέργειας στην Οαχάκα του Μεξικού. Αυτό το μέτρο αντιστάθμισης CO₂ έχει επικυρωθεί από την TÜV Rheinland, γεγονός που σημαίνει ότι η Saal Digital είναι μια πιστοποιημένη εταιρεία ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα.

Ευθύνη έναντι των προμηθευτών

Ευθύνη έναντι των προμηθευτών

Οι προμηθευτές μας πρέπει να αποδέχονται και να συμμορφώνονται με όλες τις πολιτικές και τις αρχές που περιέχονται στον κώδικα δεοντολογίας μας. Για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση αυτή, η Saal θα τους ζητήσει τις απαραίτητες πληροφορίες για να το πιστοποιήσει.

Για να συνεργαστούν μαζί μας, πρέπει να αποδεχτούν τον κώδικα δεοντολογίας μας, που σχετίζεται με την ηθική εργασία και τον σεβασμό του περιβάλλοντος.

Δωρεές και χορηγίες

Δωρεές και χορηγίες

Η υποστήριξη πρωτοβουλιών δωρεών και χορηγιών είναι σημαντική για εμάς και οι επιλεγμένες πρωτοβουλίες και συνεργάτες πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τις εταιρικές μας αξίες, τις δηλώσεις που σχετίζονται με την ΕΚΕ και τον κώδικα δεοντολογίας. Επιπλέον, ακολουθούμε συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές για την επιλογή των πρωτοβουλιών που θα θέλαμε να υποστηρίξουμε.

Αν θέλετε να μας στείλετε αίτημα χορηγίας ή δωρεάς, παρακαλούμε να μας στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση initiatives@saal-digital.com. Θα θέλαμε να μάθουμε περισσότερα για το σχέδιό σας.

Μάθετε περισσότερα για τα έργα δωρεάς μας

20.000 € Δωρεά στη ΜΚΟ Alzheimer Forschung Initiative e.V.

Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι αναμνήσεις αποτελούν πολύ σημαντικό μέρος της ανθρώπινης εμπειρίας. Γι' αυτό αποφασίσαμε να συμβάλουμε στην έρευνα για τη νόσο Alzheimer, με απώτερο στόχο την επιβράδυνση ή την αναχαίτιση της εξέλιξής της. Η Alzheimer Forschung Initiative e.V. έχει δεσμευτεί να καταστήσει τη νόσο Αλτσχάιμερ ιάσιμη μέσω της ανεξάρτητης χρηματοδότησης της έρευνας από το 1995.

Η πρωτοβουλία μας: Υποστήριξη (με χρηματική δωρεά) ενός συγκεκριμένου έργου που αποσκοπεί στο να μάθουμε περισσότερα για το ποιοι κυτταρικοί μηχανισμοί οδηγούν στην εξάπλωση των επιβλαβών εναποθέσεων ταυ στη νόσο Αλτσχάιμερ.

Βιβλία φωτογραφιών για την εκπαιδευτική κοινότητα

Η Saal Digital υποστηρίζει εδώ και χρόνια νηπιαγωγεία και σχολεία με δωρεάν ή μειωμένες τιμές φωτογραφικών προϊόντων. Ο στόχος ήταν πάντα να βοηθήσουμε τα παιδιά να διατηρήσουν υπέροχες αναμνήσεις από τη σχολική χρονιά και τους συμμαθητές τους, αλλά και να τα βοηθήσουμε να μοιραστούν αυτές τις ξεχωριστές στιγμές με τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Η πρωτοβουλία μας: Να προσφέρουμε στην εκπαιδευτική κοινότητα την ευκαιρία να σχεδιάσει ένα βιβλίο φωτογραφιών της τάξης και να παραγγείλει δωρεάν αντίγραφά του για όλους τους μαθητές της τάξης.

Υποστήριξη οικογενειών σε περίπτωση απώλειας εγκυμοσύνης ή θανάτου βρέφους

Η απώλεια της εγκυμοσύνης ή ο θάνατος του βρέφους μπορεί να είναι πολύ δύσκολη για μια οικογένεια. Γνωρίζουμε πόσο ισχυρές μπορούν να είναι οι αναμνήσεις και οι φωτογραφίες και γι' αυτό επιλέξαμε να υποστηρίξουμε έναν οργανισμό που ειδικεύεται στη φροντίδα οικογενειών που περνούν αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Η πρωτοβουλία μας: Παροχή εκτυπώσεων ως δωρεά προϊόντων, ώστε να μπορούν να αποτελέσουν μέρος των υπηρεσιών θεραπείας που προσφέρει ο οργανισμός για να βοηθήσει τις οικογένειες να θεραπευτούν.

Συνεργασία με το Make-A-Wish Germany

Το Make-A-Wish Germany είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που βοηθά σοβαρά άρρωστα παιδιά ηλικίας 3 έως 18 ετών να εκπληρώσουν την πιο μεγάλη τους επιθυμία. Το πάθος και η υπευθυνότητα της οργάνωσης συμπίπτουν με τις δικές μας αξίες και, ως εκ τούτου, θα θέλαμε να την υποστηρίξουμε στο έργο της.

Η πρωτοβουλία μας: Μαζί με το Make-A-Wish, θα θέλαμε να χαρίσουμε ένα χαμόγελο στα πρόσωπα των παιδιών, χαρίζοντάς τους ένα με αγάπη σχεδιασμένο βιβλίο φωτογραφιών ως φυσική ανάμνηση για να αναπολούν την εμπειρία που επέλεξαν ως ευχή.