Πολιτική απορρήτου για τις προωθητικές ενέργειες Product Discovery Promotions

1) Πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή προσωπικών δεδομένων και στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων

1.1 Εκτιμούμε την επίσκεψή σας και σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας. Στη συνέχεια, σας ενημερώνουμε σχετικά με τον χειρισμό των προσωπικών σας δεδομένων κατά τη χρήση της προσφοράς μας. Προσωπικά δεδομένα είναι όλα τα δεδομένα με τα οποία μπορείτε να ταυτοποιηθείτε προσωπικά.

1.2 Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων που είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) είναι το Saal Digital Fotoservice GmbH, Zeppelinstraße 36, 91187 Röttenbach, Γερμανία, e-mail: support@saal-digital.gr. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αποφασίζει μόνο του ή μαζί με άλλους για τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο αποδέκτης οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων είναι το Saal Digital Fotoservice GmbH. Δεν πραγματοποιείται διαβίβαση σε τρίτους, εάν δεν αναφέρεται διαφορετικά. Τα δεδομένα θα διαβιβαστούν σε τρίτους στο βαθμό που είμαστε νομικά ή συμβατικά υποχρεωμένοι να το πράξουμε. Όσον αφορά τη διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους, μπορείτε να το διαπιστώσετε από τις αντίστοιχες υποενότητες της παρούσας δήλωσης προστασίας δεδομένων (π.χ. διαχειριστής υπηρεσιών αποστολής). Επιπλέον, χρησιμοποιούμε επίσης εκτελούντες την επεξεργασία συμβολαίων. Στο βαθμό που τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται στο πλαίσιο της επεξεργασίας παραγγελιών, αυτό γίνεται βάσει σύμβασης επεξεργασίας παραγγελιών σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 28 ΓΚΠΔ. Εάν ο εκτελών την επεξεργασία βρίσκεται σε κράτος μέλος εκτός ΕΕ (τρίτη χώρα), διασφαλίζουμε ότι υπάρχουν κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 44ff GDPR.

2) Συλλογή δεδομένων όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση SSL ή TLS για λόγους ασφαλείας και για την προστασία της μετάδοσης προσωπικών δεδομένων και άλλου εμπιστευτικού περιεχομένου (π.χ. παραγγελίες ή ερωτήματα προς τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων). Μπορείτε να αναγνωρίσετε μια κρυπτογραφημένη σύνδεση από τη συμβολοσειρά χαρακτήρων "https://" και το σύμβολο κλειδαριάς στη γραμμή του προγράμματος περιήγησης.

Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δηλαδή εάν δεν εγγραφείτε ή δεν μας παρέχετε με άλλο τρόπο πληροφορίες, συλλέγουμε μόνο τα δεδομένα που το πρόγραμμα περιήγησής σας διαβιβάζει στον διακομιστή μας (τα λεγόμενα "αρχεία καταγραφής διακομιστή"). Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, συλλέγουμε τα ακόλουθα δεδομένα που είναι τεχνικά απαραίτητα για να σας εμφανίσουμε τον ιστότοπο:

- Ο ιστότοπός μας που επισκεφτήκατε
- ημερομηνία και ώρα κατά τη στιγμή της πρόσβασης
- Ποσότητα δεδομένων που αποστέλλονται σε bytes
- Πηγή/αναφορά από την οποία ήρθατε στη σελίδα
- Πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιήσατε
- Χρησιμοποιηθέν λειτουργικό σύστημα
- Διεύθυνση IP που χρησιμοποιήθηκε σε ανώνυμη μορφή

Η επεξεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 6 παρ. 1 στοιχείο στ ΓΚΠΔ βάσει του έννομου συμφέροντός μας για τη βελτίωση της σταθερότητας και της λειτουργικότητας του ιστότοπού μας. Τα δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν ούτε θα χρησιμοποιηθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να ελέγξουμε εκ των υστέρων τα αρχεία καταγραφής του διακομιστή, εάν υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις παράνομης χρήσης.

3) Μπισκότα

Προκειμένου να καταστήσουμε την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας ελκυστική και να επιτρέψουμε τη χρήση ορισμένων λειτουργιών, χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα cookies σε διάφορες σελίδες. Πρόκειται για μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στην κινητή σας συσκευή. Ορισμένα από τα cookies που χρησιμοποιούμε διαγράφονται μετά το τέλος της περιόδου λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης, δηλαδή μετά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησής σας (τα λεγόμενα cookies περιόδου λειτουργίας). Άλλα cookies παραμένουν στο τερματικό σας και επιτρέπουν σε εμάς ή στις συνεργαζόμενες εταιρείες μας (cookies τρίτων) να αναγνωρίσουμε το πρόγραμμα περιήγησής σας κατά την επόμενη επίσκεψή σας (μόνιμα cookies). Εάν έχουν οριστεί cookies, συλλέγουν και επεξεργάζονται συγκεκριμένες πληροφορίες χρήστη, όπως δεδομένα προγράμματος περιήγησης και τοποθεσίας, καθώς και τιμές διευθύνσεων IP σε ατομικό βαθμό. Τα μόνιμα cookies διαγράφονται αυτόματα μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το cookie.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα cookies χρησιμοποιούνται για την απλούστευση της διαδικασίας παραγγελίας με την αποθήκευση των ρυθμίσεων (π.χ. απομνημόνευση του περιεχομένου ενός εικονικού καλαθιού αγορών για μια μεταγενέστερη επίσκεψη στον ιστότοπο).

Εάν τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται επίσης σε επεξεργασία από μεμονωμένα cookies που εφαρμόζονται από εμάς, η επεξεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 6 παρ. 1 σημείο β ΓΚΠΔ είτε για την εκτέλεση της σύμβασης είτε σύμφωνα με το άρθρο 1 του ΓΚΠΔ. 6 παρ. 1 στοιχείο στ ΓΚΠΔ για τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων μας για την καλύτερη δυνατή λειτουργικότητα του ιστότοπου και για έναν φιλικό προς τον πελάτη και αποτελεσματικό σχεδιασμό της επίσκεψης της σελίδας.

Ενδέχεται να συνεργαστούμε με διαφημιστικούς συνεργάτες που μας βοηθούν να κάνουμε την ιστοσελίδα μας πιο ενδιαφέρουσα για εσάς. Για το σκοπό αυτό, αποθηκεύονται επίσης στον σκληρό σας δίσκο cookies από συνεργαζόμενες εταιρείες (cookies τρίτων) όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Εάν συνεργαζόμαστε με τους προαναφερθέντες διαφημιστικούς συνεργάτες, θα ενημερωθείτε ξεχωριστά και ξεχωριστά για τη χρήση αυτών των cookies και την έκταση των πληροφοριών που συλλέγονται σε κάθε περίπτωση εντός των επόμενων παραγράφων.

Επισημαίνεται ότι μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας με τέτοιο τρόπο ώστε να ενημερώνεστε για τη ρύθμιση των cookies και να μπορείτε να αποφασίζετε ατομικά για την αποδοχή τους ή να αποκλείετε την αποδοχή των cookies για ορισμένες περιπτώσεις ή γενικά. Κάθε πρόγραμμα περιήγησης διαφέρει ως προς τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τις ρυθμίσεις των cookies. Αυτό περιγράφεται στο μενού βοήθειας κάθε προγράμματος περιήγησης, το οποίο εξηγεί πώς μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies.

4) Επεξεργασία δεδομένων για την εκτέλεση της σύμβασης

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Συντάγματος. 6 παρ. 1 στοιχείο β ΓΚΠΔ, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται και υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία εάν μας τα παρέχετε προκειμένου να εκτελέσουμε μια σύμβαση. Τα δεδομένα που συλλέγονται εξαρτώνται από τα δεδομένα που απαιτούνται για την επεξεργασία της σύμβασης. Σε γενικές γραμμές, αυτά περιλαμβάνουν το όνομα, το επώνυμο, την οδό, τον αριθμό σπιτιού, τον ταχυδρομικό κώδικα, την πόλη, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου και, προαιρετικά, τον τίτλο και την επωνυμία της εταιρείας. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις επίσης τραπεζικά δεδομένα, το αντικείμενο της παραγγελίας και δεδομένα εικόνας.

Σε αυτή την περίπτωση, τα δεδομένα σας θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς κατά τη διάρκεια της υφιστάμενης συμβατικής σχέσης για την εκτέλεση της σύμβασης. Μετά τη λήξη της συμβατικής σχέσης, τα δεδομένα σας θα αποθηκεύονται από εμάς για 3 επιπλέον έτη βάσει του έννομου συμφέροντος. Εφόσον υπάρχουν νόμιμες περίοδοι αρχειοθέτησης, η τελική περίοδος αποθήκευσης βασίζεται στις σχετικές προδιαγραφές.

Τα δεδομένα των εικόνων σας αποθηκεύονται αυτόματα στη Γερμανία για 30 ημέρες μετά τη μεταφόρτωση με σκοπό τη δημιουργία φωτογραφικών προϊόντων σύμφωνα με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων. Τα δεδομένα εικόνας θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τον σκοπό αυτό και δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους. Αφού ολοκληρωθεί και παραδοθεί η παραγγελία σας, τα δεδομένα εικόνας θα διατηρηθούν για την παραγωγή έως και 4 εβδομάδες προκειμένου να διεκπεραιωθούν τυχόν παράπονα ή νέες παραγγελίες. Σε περίπτωση που προκύψει παράπονο, η περίοδος αυτή θα παραταθεί κατά άλλες 4 εβδομάδες.

5) Καθιέρωση επαφής

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας (π.χ. μέσω φόρμας επικοινωνίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), συλλέγονται προσωπικά δεδομένα. Συλλέγονται τίτλος, όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και προαιρετικά αριθμός τηλεφώνου, αριθμός παραγγελίας και ανεβασμένες εικόνες. Ανάλογα με τη φόρμα ή το θέμα, συλλέγονται περαιτέρω πληροφορίες, όπως μπορείτε να δείτε στην αντίστοιχη φόρμα επικοινωνίας. Τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον σκοπό της απάντησης στο αίτημά σας ή της επικοινωνίας μαζί σας και της σχετικής τεχνικής διαχείρισης. Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων είναι το έννομο συμφέρον μας σύμφωνα με το άρθρο 4 του Συντάγματος. 6 παρ. 1 στοιχείο στ ΓΚΠΔ. Εάν η επικοινωνία σας αποσκοπεί στη σύναψη σύμβασης, η πρόσθετη νομική βάση για την επεξεργασία είναι το άρθρο 1 του Συντάγματος. 6 παρ. 1 στοιχείο β ΓΚΠΔ. Στην περίπτωση αυτή, τα δεδομένα σας θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς για τη διάρκεια της υφιστάμενης συμβατικής σχέσης που είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης. Μετά τη λήξη της συμβατικής σχέσης μαζί σας, τα δεδομένα σας θα αποθηκευτούν από εμάς για άλλα 3 έτη βάσει του έννομου συμφέροντός μας. Εφόσον υπάρχουν νόμιμες περίοδοι αρχειοθέτησης, η τελική περίοδος αποθήκευσης βασίζεται στις σχετικές προδιαγραφές.

5.1 Επεξεργασία δεδομένων για προωθητικές ενέργειες ανακάλυψης προϊόντων

5.1.1 Σκοποί και νομική βάση

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 6 παρ. 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ (Βασικός Κανονισμός της ΕΕ για την Προστασία Δεδομένων), τα στοιχεία σας θα υποβληθούν στο Τμήμα Μάρκετινγκ και Εξυπηρέτησης Πελατών μας μέσω της σελίδας εγγραφής ή σε φόρμα εγγραφής σε κοινωνικό δίκτυο (π.χ. Facebook, Instagram), ώστε να μπορέσουμε να σας λάβουμε υπόψη ως υποψήφιο στη διαδικασία επιλογής. Επιπλέον, τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ μας.

5.1.2 Δεδομένα που συλλέγονται

  • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  • Κατηγορία κάμερας

5.1.3 Διάρκεια αποθήκευσης

Θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας μετά από 10 χρόνια το πολύ μετά την ολοκλήρωση της προώθησης Product Discovery, εφόσον δεν υπάρχουν αντίθετες νομικές υποχρεώσεις αποθήκευσης. Τα δεδομένα αποθηκεύονται για τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών.

6) Χρήση των δεδομένων σας για άμεση διαφήμιση

Τα δεδομένα της παραγγελίας σας καθώς και η συμπεριφορά χρήσης στο ενημερωτικό δελτίο και στον ιστότοπο θα αναλύονται από εμάς προκειμένου να σας παρέχουμε το καλύτερο δυνατό περιεχόμενο. Αυτό μπορεί να είναι, για παράδειγμα, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές ή πληροφορίες για νέα προϊόντα και μπορεί να διαβιβαστεί ως ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ως ένθετο συσκευασίας.

6.1 Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας

Εάν εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας, θα σας στέλνουμε τακτικά πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές μας. Η μόνη υποχρεωτική πληροφορία για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Η αναγραφή περαιτέρω πιθανών δεδομένων είναι προαιρετική και χρησιμοποιείται για να μπορούμε να σας απευθυνθούμε προσωπικά. Για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου χρησιμοποιούμε τη λεγόμενη διαδικασία διπλής επιλογής. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα σας στείλουμε ενημερωτικό δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι να μας επιβεβαιώσετε ρητά ότι συμφωνείτε με την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου. Στη συνέχεια, θα σας στείλουμε ένα επιβεβαιωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα σας ζητά να επιβεβαιώσετε ότι επιθυμείτε να λαμβάνετε μελλοντικά ενημερωτικά δελτία, κάνοντας κλικ σε έναν κατάλληλο σύνδεσμο.

Ενεργοποιώντας τον σύνδεσμο επιβεβαίωσης, μας δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 6 παρ. 1 στοιχείο α ΓΚΠΔ. Όταν εγγράφεστε για το ενημερωτικό δελτίο, αποθηκεύουμε τη διεύθυνση IP σας που έχει καταχωρηθεί από τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου (ISP), καθώς και την ημερομηνία και την ώρα της εγγραφής, ώστε να μπορούμε να εντοπίσουμε τυχόν καταχρηστική χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας σε μεταγενέστερο χρόνο. Τα δεδομένα που συλλέγονται από εμάς κατά την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τον σκοπό της διαφημιστικής προσέγγισής σας μέσω του ενημερωτικού δελτίου. Μπορείτε να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο ανά πάσα στιγμή μέσω του συνδέσμου που παρέχεται στο ενημερωτικό δελτίο ή στέλνοντας μήνυμα στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων που αναφέρεται παραπάνω. Μετά την ακύρωσή σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας θα διαγραφεί αμέσως από τη λίστα διανομής του ενημερωτικού δελτίου, εκτός εάν έχετε συναινέσει ρητά στην περαιτέρω χρήση των δεδομένων σας ή διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε δεδομένα πέραν αυτών, τα οποία επιτρέπονται από το νόμο και για τα οποία σας ενημερώνουμε στην παρούσα δήλωση.

6.2 Αποστολή του ενημερωτικού δελτίου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε υφιστάμενους πελάτες

Εάν μας έχετε δώσει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας κατά την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, διατηρούμε το δικαίωμα να σας αποστέλλουμε τακτικά προσφορές για παρόμοια αγαθά ή υπηρεσίες από τη γκάμα μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 UWG (νόμος κατά του αθέμιτου ανταγωνισμού), δεν χρειάζεται να λάβουμε ξεχωριστή συγκατάθεσή σας για το σκοπό αυτό. Εν προκειμένω, η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του έννομου συμφέροντός μας για εξατομικευμένη άμεση διαφήμιση σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 6 παρ. 1 στοιχείο στ ΓΚΠΔ. Εάν έχετε αρχικά αντιταχθεί στη χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για τον σκοπό αυτό, δεν θα σας στείλουμε ηλεκτρονικό μήνυμα. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στη χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για τον προαναφερθέντα διαφημιστικό σκοπό ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον, ενημερώνοντας τον υπεύθυνο επεξεργασίας που αναφέρεται στην αρχή. Για το σκοπό αυτό πρέπει να πληρώσετε μόνο το κόστος μετάδοσης σύμφωνα με τα βασικά τιμολόγια. Μετά την παραλαβή της αντίρρησής σας, η χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για διαφημιστικούς σκοπούς θα σταματήσει αμέσως.

7) Επεξεργασία δεδομένων για την επεξεργασία παραγγελιών

7.1 Για την επεξεργασία της παραγγελίας σας συνεργαζόμαστε με διάφορους παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι μας υποστηρίζουν εν όλω ή εν μέρει στην εκτέλεση των συναπτόμενων συμβάσεων. Ορισμένα προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται σε αυτούς τους παρόχους υπηρεσιών σύμφωνα με τις ακόλουθες πληροφορίες. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από εμάς θα διαβιβαστούν στην εταιρεία μεταφορών που έχει αναλάβει την παράδοση στο πλαίσιο της επεξεργασίας της σύμβασης, στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την παράδοση των αγαθών. Θα διαβιβάσουμε τα δεδομένα πληρωμής σας στο εντεταλμένο πιστωτικό ίδρυμα στο πλαίσιο της επεξεργασίας πληρωμών, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την επεξεργασία πληρωμών. Εάν χρησιμοποιούνται πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών, σας ενημερώνουμε ρητά σχετικά παρακάτω. Η νομική βάση για τη διαβίβαση των δεδομένων είναι το άρθρο 1 του ν. 6 παρ. 1 σημείο β ΓΚΠΔ.

7.2 Χρήση παρόχων υπηρεσιών πληρωμών

-Paypal
Προσφέρουμε την πληρωμή μέσω του Paypal. Η πληρωμή πραγματοποιείται από την PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (εφεξής "PayPal"). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, ανατρέξτε στη δήλωση προστασίας δεδομένων της PayPal: https://www.paypal.com/gr/webapps/mpp/ua/privacy-full

- Computop
Προσφέρουμε πληρωμή με πιστωτική κάρτα. Η πληρωμή πραγματοποιείται από την Computop Wirtschaftsinformatik GmbH, Schwarzenbergstr. 4, 96050 Bamberg, Γερμανία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τους πιστωτικούς οργανισμούς που χρησιμοποιούνται, ανατρέξτε στη δήλωση προστασίας δεδομένων της Computop: https://computop.com/uk/data-protection.

- Novalnet AG
Προσφέρουμε πληρωμή μέσω του iDeal. Η πληρωμή πραγματοποιείται από τη Novalnet AG, Zahlungsinstitut (ZAG), Feringastraße 4, 85774 Unterföhring, Γερμανία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τους χρησιμοποιούμενους πιστωτικούς οργανισμούς, ανατρέξτε στη δήλωση προστασίας δεδομένων της Novalnet: https://www.novalnet.com/privacy-policy/

8) YouTube (βίντεο)

Έχουμε ενσωματώσει στοιχεία του YouTube σε αυτόν τον ιστότοπο. Η εταιρεία λειτουργίας του YouTube είναι η YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, ΗΠΑ. Η YouTube, LLC είναι θυγατρική της Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Το YouTube είναι μια διαδικτυακή πύλη βίντεο που επιτρέπει στους εκδότες βίντεο να δημοσιεύουν βίντεο κλιπ δωρεάν και σε άλλους χρήστες να τα βλέπουν, να τα βαθμολογούν και να τα σχολιάζουν, επίσης δωρεάν. Το YouTube επιτρέπει τη δημοσίευση όλων των τύπων βίντεο, γι’ αυτό και μέσω της διαδικτυακής πύλης είναι δυνατή η πρόσβαση σε ολόκληρα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά προγράμματα, αλλά και σε μουσικά βίντεο, τρέιλερ ή βίντεο που έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι οι χρήστες. Κάθε φορά που καλείτε μια από τις επιμέρους σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου που διαχειριζόμαστε εμείς και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο του YouTube (βίντεο YouTube), το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο στο σύστημα πληροφορικής σας προτρέπεται αυτόματα από το αντίστοιχο στοιχείο του YouTube να κατεβάσει μια αναπαράσταση του αντίστοιχου στοιχείου του YouTube από το YouTube. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το YouTube μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.youtube.com/yt/about/. Στο πλαίσιο αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το YouTube και η Google λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με το ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστοτόπου μας επισκέπτεστε.
Εάν είστε ταυτόχρονα συνδεδεμένοι στο YouTube, το YouTube αναγνωρίζει ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστοτόπου μας επισκέπτεστε όταν καλείτε μια υποσελίδα που περιέχει ένα βίντεο YouTube. Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται από το YouTube και τη Google και αντιστοιχίζονται στο λογαριασμό σας στο YouTube.

Το YouTube και η Google λαμβάνουν πάντοτε πληροφορίες μέσω του στοιχείου YouTube ότι έχετε επισκεφθεί τον ιστότοπό μας, εάν έχετε συνδεθεί στο YouTube ταυτόχρονα με την κλήση του ιστότοπού μας- αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν κάνετε κλικ σε ένα βίντεο του YouTube ή όχι. Εάν δεν επιθυμείτε τη διαβίβαση αυτών των πληροφοριών στο YouTube και τη Google, μπορείτε να αποτρέψετε τη διαβίβαση αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό σας στο YouTube πριν από την πρόσβαση στον ιστότοπό μας.

Οι εν λόγω πράξεις επεξεργασίας πραγματοποιούνται μόνο εφόσον έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6 (1) lit. a ΓΚΠΔ.

Μπορείτε να δείτε την πολιτική απορρήτου του YouTube στη διεύθυνση https://www.google.com/intl/el/policies/privacy/.

9) DoubleClick

Αυτός ο ιστότοπος περιέχει στοιχεία του DoubleClick της Google. Το DoubleClick είναι ένα εμπορικό σήμα της Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland), στο πλαίσιο του οποίου διατίθενται ειδικές λύσεις διαδικτυακού μάρκετινγκ σε διαφημιστικές εταιρείες και εκδότες.

Το DoubleClick by Google μεταφέρει δεδομένα στον διακομιστή DoubleClick με κάθε εντύπωση καθώς και με κλικ ή άλλες δραστηριότητες. Κάθε μία από αυτές τις μεταφορές δεδομένων προκαλεί ένα αίτημα cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Εάν το πρόγραμμα περιήγησης αποδεχτεί αυτό το αίτημα, η DoubleClick εγκαθιστά ένα cookie στο σύστημα πληροφορικής σας. Σκοπός του cookie είναι η βελτιστοποίηση και η προβολή της διαφήμισης. Το cookie χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, για την προβολή και την εμφάνιση διαφημίσεων που σχετίζονται με τον χρήστη και για τη δημιουργία αναφορών σχετικά με τις διαφημιστικές καμπάνιες ή για τη βελτίωσή τους. Επιπλέον, το cookie χρησιμοποιείται για την αποφυγή πολλαπλών εμφανίσεων της ίδιας διαφήμισης.

Το DoubleClick χρησιμοποιεί ένα αναγνωριστικό cookie, το οποίο απαιτείται για τη διεκπεραίωση της τεχνικής διαδικασίας. Το αναγνωριστικό cookie απαιτείται, για παράδειγμα, για την εμφάνιση μιας διαφήμισης σε ένα πρόγραμμα περιήγησης. Η DoubleClick μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει το αναγνωριστικό cookie για να καταγράψει ποιες διαφημίσεις έχουν ήδη εμφανιστεί σε ένα πρόγραμμα περιήγησης, προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή τοποθέτηση. Επιπλέον, το cookie ID επιτρέπει στη DoubleClick να καταγράφει μετατροπές.

Ένα cookie της DoubleClick δεν περιέχει προσωπικά δεδομένα. Ωστόσο, ένα cookie DoubleClick μπορεί να περιέχει πρόσθετα αναγνωριστικά καμπάνιας. Ένα αναγνωριστικό καμπάνιας χρησιμεύει για την αναγνώριση των καμπανιών με τις οποίες έχετε ήδη έρθει σε επαφή.

Κάθε φορά που επισκέπτεστε μία από τις επιμέρους σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, την οποία διαχειριζόμαστε εμείς και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο DoubleClick, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο στο σύστημα πληροφορικής σας αναγκάζεται από το αντίστοιχο στοιχείο DoubleClick να διαβιβάζει δεδομένα στην Google για τους σκοπούς της διαδικτυακής διαφήμισης και του διακανονισμού προμηθειών. Στο πλαίσιο αυτής της τεχνικής διαδικασίας, η Google αποκτά γνώση δεδομένων που η Google χρησιμοποιεί επίσης για τη δημιουργία καταστάσεων προμηθειών. Μεταξύ άλλων, η Google μπορεί να παρακολουθεί ότι έχετε κάνει κλικ σε ορισμένους συνδέσμους στον ιστότοπό μας.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αποτρέψετε την τοποθέτηση cookies από το DoubleClick και τον ιστότοπό μας, προσαρμόζοντας ανάλογα τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο. Επιπλέον, τα cookies που έχουν ήδη οριστεί μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή μέσω του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού.

Οι εν λόγω πράξεις επεξεργασίας πραγματοποιούνται μόνο εφόσον έχει δοθεί ρητή συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6 (1) lit. a ΓΚΠΔ.

Μπορείτε να δείτε την πολιτική απορρήτου του DoubleClick by Google στη διεύθυνση: https://www.google.com/intl/el/policies/

10) Google Analytics

Στις ιστοσελίδες μας, χρησιμοποιούμε το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google Ireland Limited (https://about.google), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland («Google»). Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργούνται ψευδωνυμοποιημένα προφίλ χρήσης και χρησιμοποιούνται cookies (βλ. σημείο «Cookies»). Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από τα cookies σχετικά με τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου από εσάς, όπως

  1. ο τύπος/η έκδοση του προγράμματος περιήγησης,
  2. το χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα,
  3. η διεύθυνση URL παραπομπής (η σελίδα που επισκεφθήκατε προηγουμένως),
  4. το όνομα κεντρικού υπολογιστή του υπολογιστή πρόσβασης (διεύθυνση IP) και
  5. η ώρα του αιτήματος του διακομιστή,

διαβιβάζονται σε διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της χρήσης του δικτυακού τόπου, τη σύνταξη εκθέσεων σχετικά με τη δραστηριότητα του δικτυακού τόπου και την παροχή άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με τη χρήση του δικτυακού τόπου και του Διαδικτύου για σκοπούς έρευνας αγοράς και σχεδιασμού των εν λόγω σελίδων του Διαδικτύου σύμφωνα με τις απαιτήσεις. Οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται επίσης να διαβιβαστούν σε τρίτους, εάν αυτό απαιτείται από το νόμο ή εάν τρίτοι επεξεργάζονται τα δεδομένα αυτά για λογαριασμό μας. Σε καμία περίπτωση δεν θα συγχωνευθεί η διεύθυνση IP σας με άλλα δεδομένα της Google. Οι διευθύνσεις IP ανωνυμοποιούνται, ώστε να μην είναι δυνατή η κατανομή τους (IP masking).

Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση των cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας, ωστόσο σας ενημερώνουμε ότι εάν το κάνετε αυτό ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλήρη λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου.

Οι εν λόγω πράξεις επεξεργασίας θα πραγματοποιούνται μόνο εάν έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6 (1) lit. a ΓΚΠΔ.

Επιπλέον, μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή των δεδομένων που παράγονται από το cookie και σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας), καθώς και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google, κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας ένα πρόσθετο πρόγραμμα περιήγησης (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=el).

Εναλλακτικά προς το πρόσθετο του προγράμματος περιήγησης, ιδίως για προγράμματα περιήγησης σε κινητές συσκευές, μπορείτε επίσης να αποτρέψετε τη συλλογή από το Google Analytics κάνοντας κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο: Απενεργοποίηση του Google Analytics. Θα οριστεί ένα cookie εξαίρεσης, το οποίο θα αποτρέπει τη μελλοντική συλλογή των δεδομένων σας κατά την επίσκεψη σε αυτόν τον ιστότοπο. Το cookie εξαίρεσης ισχύει μόνο σε αυτό το πρόγραμμα περιήγησης και μόνο για τον ιστότοπό μας και αποθηκεύεται στη συσκευή σας. Εάν διαγράψετε τα cookies σε αυτό το πρόγραμμα περιήγησης, πρέπει να ορίσετε ξανά το cookie εξαίρεσης.

Μπορείτε να δείτε την πολιτική απορρήτου του Google Analytics στη διεύθυνση https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=el

11) Google Tag Manager

Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google Tag Manager της Google. Η "Google" είναι ένας όμιλος εταιρειών και αποτελείται από την Google Ireland Ltd (πάροχος της υπηρεσίας), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland καθώς και την Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA και άλλες συνδεδεμένες εταιρείες της Google LLC.

Έχουμε συνάψει συμφωνία επεξεργασίας παραγγελιών με την Google. Η Google Tag Manager είναι μια βοηθητική υπηρεσία και επεξεργάζεται η ίδια προσωπικά δεδομένα μόνο για τεχνικά αναγκαίους σκοπούς. Ο Google Tag Manager φροντίζει για τη φόρτωση άλλων στοιχείων, τα οποία με τη σειρά τους ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα. Ο Google Tag Manager δεν έχει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα.

Οι εν λόγω πράξεις επεξεργασίας πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο όταν παρέχεται ρητή συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 6 παρ. 1 lit. a GDPR.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Google Tag Manager καθώς και την πολιτική απορρήτου της Google μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

12) LiveChat (LiveChat Software S.A.)

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τεχνολογίες από την LiveChat Software S.A., al. Dębowa 3, 53-134 Wrocław, Πολωνία (www.livechatinc.com) για τη συλλογή και αποθήκευση ανώνυμων δεδομένων με σκοπό την ανάλυση του διαδικτύου και τη λειτουργία του συστήματος ζωντανής συνομιλίας για την απάντηση σε αιτήματα ζωντανής υποστήριξης. Αυτά τα ανώνυμα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία προφίλ χρηστών με ψευδώνυμο. Για το σκοπό αυτό ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται τοπικά στην προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο του επισκέπτη. Τα cookies επιτρέπουν την αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο. Εάν οι πληροφορίες που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο είναι προσωπικές, η επεξεργασία τους γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6 παρ. 1 στοιχείο στ ΓΚΠΔ βάσει του έννομου συμφέροντός μας για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών και τη στατιστική ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών για σκοπούς βελτιστοποίησης.

Τα δεδομένα που συλλέγονται με τις τεχνολογίες LiveChat δεν θα χρησιμοποιηθούν για την προσωπική ταυτοποίηση του επισκέπτη αυτού του δικτυακού τόπου και δεν θα συνδυαστούν με προσωπικά δεδομένα σχετικά με τον φορέα του ψευδωνύμου χωρίς τη χωριστά δοθείσα συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου προσώπου. Για να αποφύγετε την αποθήκευση των cookies του LiveChat, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας στο Διαδίκτυο έτσι ώστε να μην μπορούν πλέον να αποθηκευτούν cookies στον υπολογιστή σας στο μέλλον ή να διαγραφούν τα cookies που έχουν ήδη αποθηκευτεί. Ωστόσο, η απενεργοποίηση όλων των cookies ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα να μην είναι πλέον δυνατή η εκτέλεση ορισμένων λειτουργιών στις σελίδες μας στο Διαδίκτυο. Μπορείτε να αντιταχθείτε στη συλλογή και την αποθήκευση δεδομένων με σκοπό τη δημιουργία ενός ψευδωνυμοποιημένου προφίλ χρήστη ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ, αποστέλλοντας μας την αντίρρησή σας ανεπίσημα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στο αποτύπωμα.

13) Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

13.1 Η ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων σας παρέχει ολοκληρωμένα δικαιώματα υποκειμένων των δεδομένων (δικαιώματα ενημέρωσης και παρέμβασης) έναντι του υπευθύνου επεξεργασίας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, για τα οποία σας ενημερώνουμε παρακάτω:

- Δικαίωμα ενημέρωσης σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 15 ΓΚΠΔ: Ειδικότερα, έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, στους σκοπούς της επεξεργασίας, στις κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία, στους αποδέκτες ή στις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους έχουν γνωστοποιηθεί ή θα γνωστοποιηθούν τα δεδομένα σας, στην προβλεπόμενη περίοδο αποθήκευσης ή στην προβλεπόμενη περίοδο αποθήκευσης, στα κριτήρια για τον καθορισμό της διάρκειας της αποθήκευσης, στην ύπαρξη δικαιώματος διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, αντίρρησης κατά της επεξεργασίας, καταγγελίας σε εποπτική αρχή, την προέλευση των δεδομένων σας, εάν αυτά δεν συλλέχθηκαν από εμάς από εσάς, την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και, κατά περίπτωση, ουσιαστικές πληροφορίες σχετικά με τη σχετική λογική και το πεδίο εφαρμογής που σας αφορά και τα επιθυμητά αποτελέσματα αυτής της επεξεργασίας, καθώς και το δικαίωμά σας να ενημερωθείτε για τις εγγυήσεις που παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 46 ΓΚΠΔ για τη διαβίβαση των δεδομένων σας σε τρίτες χώρες,

Δικαίωμα διόρθωσης σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΓΚΠΔ: Έχετε δικαίωμα άμεσης διόρθωσης εσφαλμένων δεδομένων που σας αφορούν ή/και συμπλήρωσης των ελλιπών δεδομένων σας που αποθηκεύουμε,

- Δικαίωμα διαγραφής σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΓΚΠΔ. 17 ΓΚΠΔ: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 3 του ΓΚΠΔ. 17 παρ. 1 ΓΚΠΔ πληρούνται. Ωστόσο, το δικαίωμα αυτό δεν ισχύει ιδίως εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης, για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης, για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή για τη διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων,

- Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 1 του Συντάγματος. 18 ΓΚΠΔ: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον επαληθεύεται η ακρίβεια των αμφισβητούμενων δεδομένων σας, εάν αρνείστε τη διαγραφή των δεδομένων σας λόγω μη επιτρεπτής επεξεργασίας δεδομένων και αντ' αυτού ζητάτε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας, εάν χρειάζεστε τα δεδομένα σας για τη διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, αφού δεν χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα αυτά μετά την επίτευξη του σκοπού ή εάν έχετε υποβάλει ένσταση για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, εφόσον δεν είναι ακόμη σαφές εάν υπερισχύουν οι νόμιμοι λόγοι μας,

- Δικαίωμα ενημέρωσης σύμφωνα με το άρθρο 1 του Συντάγματος. 19 ΓΚΠΔ: Εάν έχετε ασκήσει το δικαίωμά σας να ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διόρθωση, τη διαγραφή ή τον περιορισμό της επεξεργασίας, αυτός/αυτή υποχρεούται να ενημερώσει όλους τους αποδέκτες στους οποίους έχουν γνωστοποιηθεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για τη διόρθωση ή τη διαγραφή των δεδομένων ή τον περιορισμό της επεξεργασίας, εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται αδύνατο ή συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια. Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε για τους αποδέκτες αυτούς.

- Δικαίωμα στη δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 20 ΓΚΠΔ: Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας έχετε παράσχει σε δομημένο, τρέχοντα και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο ή να ζητήσετε τη διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό,

- Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης που δόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 1 του ΓΚΠΔ. 7 παρ. 3 ΓΚΠΔ: Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που έχετε δώσει για την επεξεργασία δεδομένων ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Σε περίπτωση ανάκλησης, θα διαγράψουμε τα σχετικά δεδομένα χωρίς καθυστέρηση, εκτός εάν η περαιτέρω επεξεργασία μπορεί να βασιστεί σε νομική βάση για επεξεργασία χωρίς συγκατάθεση. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε βάσει της συγκατάθεσης μέχρι την ανάκληση. Η ανάκληση μπορεί να πραγματοποιηθεί με μήνυμα στα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προσώπου,

- Δικαίωμα προσφυγής σύμφωνα με το άρθρο 77 του ΓΚΠΔ: Εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν παραβιάζει τον ΓΚΠΔ, έχετε δικαίωμα προσφυγής σε εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος όπου διαμένετε, εργάζεστε ή υπάρχει υποψία παράβασης, με την επιφύλαξη κάθε άλλης διοικητικής ή δικαστικής προσφυγής.

13.2 ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΈΝΣΤΑΣΗΣ

ΕΆΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΤΊΜΗΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΌΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΒΆΣΕΙ ΤΟΥ ΚΥΡΊΑΡΧΟΥ ΈΝΝΟΜΟΥ ΣΥΜΦΈΡΟΝΤΌΣ ΜΑΣ, ΈΧΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΝΑ ΑΝΤΙΤΑΧΘΕΊΤΕ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΑΥΤΉ ΜΕ ΙΣΧΎ ΓΙΑ ΤΟ ΜΈΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΌΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΈΟΥΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΙΔΙΑΊΤΕΡΗ ΚΑΤΆΣΤΑΣΉ ΣΑΣ.

ΕΆΝ ΑΣΚΉΣΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΆ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΤΙΤΑΧΘΕΊΤΕ, ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΉΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ. ΩΣΤΌΣΟ, ΔΙΑΤΗΡΟΎΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΊΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ, ΕΆΝ ΜΠΟΡΟΎΜΕ ΝΑ ΑΠΟΔΕΊΞΟΥΜΕ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΟΎΣ ΛΌΓΟΥΣ ΆΞΙΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ, ΟΙ ΟΠΟΊΟΙ ΥΠΕΡΙΣΧΎΟΥΝ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ, ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΏΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΏΝ ΣΑΣ, Ή ΕΆΝ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΊ ΤΗ ΔΙΕΚΔΊΚΗΣΗ, ΆΣΚΗΣΗ Ή ΥΠΕΡΆΣΠΙΣΗ ΝΟΜΙΚΏΝ ΑΞΙΏΣΕΩΝ.

ΕΆΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΌΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΎΣ ΆΜΕΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΉΣ ΠΡΟΏΘΗΣΗΣ, ΈΧΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΝΑ ΑΝΤΙΤΑΧΘΕΊΤΕ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΦΟΡΟΎΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΎΣ ΤΗΣ ΕΝ ΛΌΓΩ ΔΙΑΦΉΜΙΣΗΣ. ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΑΣΚΉΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΊΡΡΗΣΗ ΌΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΆΦΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΆΝΩ.

ΕΆΝ ΑΣΚΉΣΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΑΝΤΊΡΡΗΣΉΣ ΣΑΣ, ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΉΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΎΣ ΆΜΕΣΗΣ ΔΙΑΦΉΜΙΣΗΣ.

14) Διάρκεια αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων

Η διάρκεια της αποθήκευσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθορίζεται από την αντίστοιχη νομική περίοδο διατήρησης (π.χ. εμπορικές και φορολογικές περίοδοι διατήρησης). Μετά τη λήξη αυτής της περιόδου, τα αντίστοιχα δεδομένα θα διαγράφονται κανονικά, εφόσον δεν είναι πλέον απαραίτητα για την εκτέλεση ή την έναρξη της σύμβασης ή/και δεν υπάρχει πλέον έννομο συμφέρον εκ μέρους μας για την περαιτέρω αποθήκευση.

15) Αλλαγές στη δήλωση προστασίας δεδομένων

Διατηρούμε το δικαίωμα να προσαρμόζουμε περιστασιακά την παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων, ώστε να συμμορφώνεται πάντα με τις τρέχουσες νομικές απαιτήσεις ή να εφαρμόζουμε αλλαγές στις υπηρεσίες μας στη δήλωση προστασίας δεδομένων, π.χ. όταν εισάγουμε νέες υπηρεσίες. Η νέα δήλωση προστασίας δεδομένων θα ισχύει τότε για την επόμενη επίσκεψή σας.

16) Εφαρμογή

Η παρούσα μετάφραση προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί νομικά δεσμευτικό έγγραφο. Οι αρχικές διατάξεις παρατίθενται στο πρωτότυπο γερμανικό κείμενο.

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

THALES Rechtsanwälte.Datenschutz
Dr. Christian Szidzek & Partner
Prymstraße1
97070 Würzburg
E-Mail: info@thales-datenschutz.de

Εποπτική αρχή

LDA Bayern
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
Promenade 18
91522 Ansbach

Κατάσταση: 11.08.2022