Τιμοκατάλογοι

Τιμοκατάλογοι

Για να πουλήσετε φωτογραφικά προϊόντα, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε τιμοκαταλόγους στους οποίους θα ορίσετε όλα τα κριτήρια για τα προς πώληση προϊόντα, τα χαρακτηριστικά τους και τις τιμές τους. Μόλις δημιουργηθούν, αυτοί οι τιμοκατάλογοι θα είναι διαθέσιμοι για χρήση στις γκαλερί σας όταν ενεργοποιηθεί η επιλογή " Να επιτρέπεται η παραγγελία ".
Όλοι οι τιμοκατάλογοι που έχουν δημιουργηθεί εμφανίζονται στο μενού Τιμοκατάλογοι εντός του πίνακα Πωλήσεις. Μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή κάνοντας κλικ στο κουμπί Επεξεργασία. Μπορείτε να δημιουργήσετε όσους τιμοκαταλόγους θέλετε.

Πίνακας τιμοκαταλόγων

Για να δημιουργήσετε έναν τιμοκατάλογο, πρέπει να κάνετε κλικ στο κουμπί Προσθήκη. Θα εμφανιστεί το μενού Νέος τιμοκατάλογος πώλησης.

Νέο μενού τιμοκαταλόγου πώλησης

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να ρυθμίσετε είναι οι βασικές ρυθμίσεις. Εδώ πρέπει να δώσετε στον τιμοκατάλογό σας έναν τίτλο. Αυτό το όνομα θα είναι ορατό μόνο σε εσάς και δεν θα κοινοποιηθεί στους πελάτες σας. Μπορείτε να ορίσετε τον τιμοκατάλογο ως τον προεπιλεγμένο τιμοκατάλογο. Με αυτόν τον τρόπο, θα ενεργοποιείται από προεπιλογή όταν επιτρέπετε την εμπορευματοποίηση μιας από τις γκαλερί σας. Και αν επιθυμείτε, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον καλλωπιστή τιμών για την αυτόματη στρογγυλοποίηση των τιμών.

Βασικές ρυθμίσεις τιμοκαταλόγου

Διαμόρφωση προϊόντων

Κάτω από τις Βασικές ρυθμίσεις θα βρείτε τις διάφορες διαθέσιμες κατηγορίες φωτογραφικών προϊόντων. Πρέπει να ενεργοποιήσετε αυτές που θέλετε να ορίσετε στον τιμοκατάλογό σας.

Κατηγορία προϊόντων απενεργοποιημένη

Μόλις ενεργοποιηθεί μια κατηγορία προϊόντων, θα εμφανιστούν νέες επιλογές. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τα προϊόντα που είναι διαθέσιμα σε κάθε κατηγορία ξεχωριστά.

Προϊόντα εντός της κατηγορίας Wall Art

Επιπλέον, κάνοντας κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση, μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τις διάφορες επιλογές διαμόρφωσης για κάθε προϊόν. Ανάλογα με το προϊόν που διαμορφώνετε, θα βρείτε διαφορετικές επιλογές για την προσαρμογή του. Μόλις ρυθμίσετε τις ρυθμίσεις, πρέπει να αποθηκεύσετε τη διαμόρφωση.

Φωτογραφία σε διαμορφωτή μεταβαλλόμενου πλαισίου

Μπορείτε επίσης να ταξινομήσετε τη σειρά με την οποία εμφανίζονται τα προϊόντα φωτογραφιών, ώστε να εμφανίζεται πρώτο το προϊόν που επιλέγετε. Για να το κάνετε αυτό, απλώς κάντε κλικ στα βέλη που εμφανίζονται στα δεξιά κάθε προϊόντος και μετακινήστε το προς τα πάνω ή προς τα κάτω όπως επιθυμείτε.

Αναδιαταγμένα προϊόντα στον τιμοκατάλογο

Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά με την οποία εμφανίζονται τόσο η κατηγορία φωτογραφικών προϊόντων όσο και τα φωτογραφικά προϊόντα εντός της κατηγορίας.

Ορισμός τιμών

Μπορείτε να καθορίσετε την προσαύξηση για κάθε προϊόν. Αυτή η προσαύξηση προστίθεται στην τιμή αγοράς του προϊόντος και αντιστοιχεί στο κέρδος που λαμβάνετε για κάθε προϊόν που πωλείται. Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικούς τύπους προσαυξήσεων: Απόλυτες, όπου μπορείτε να ορίσετε μια σταθερή προσαύξηση. Ποσοστιαία, όπου μπορείτε να ορίσετε μια ποσοστιαία προσαύξηση. Σταθερή για κάθε προϊόν, η οποία σας επιτρέπει να ορίσετε χειροκίνητα την τιμή πώλησης για κάθε προϊόν.

Τύποι προσαυξήσεων

Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί Διαμόρφωση όταν έχει επιλεγεί Σταθερή για κάθε προϊόν, θα εμφανιστεί ένας πίνακας διαμόρφωσης για το συγκεκριμένο προϊόν.

Μενού διαμόρφωσης Σταθερή για κάθε προϊόν

Εδώ μπορείτε να διαμορφώσετε όλα όσα σχετίζονται με το προϊόν της φωτογραφίας και να βρείτε πληροφορίες σχετικά με την τιμή αγοράς, την τιμή πώλησης και το κέρδος που αποκομίζετε. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε κάθε άρθρο ανάλογα με τις ανάγκες σας. Από προεπιλογή, όλα τα άρθρα εντός του φωτογραφικού προϊόντος είναι επιλεγμένα με προκαθορισμένη τιμή πώλησης και κέρδος. Μπορείτε εύκολα να αλλάξετε την προσαύξηση για όλα τα άρθρα σε απόλυτο ή ποσοστιαίο τύπο στον πρώτο πίνακα.

Εφαρμογή προσαύξησης στο μενού επιλεγμένων άρθρων

Μπορείτε να ρυθμίσετε μια συγκεκριμένη διαμόρφωση ώστε να επιλέγεται από προεπιλογή όταν επιλέγεται για αγορά στη Γκαλερί. Αυτό δίνει προτεραιότητα στη διαμόρφωση που θέλετε και διευκολύνει τον πελάτη να επιλέξει.

Μενού προεπιλεγμένων άρθρων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα φίλτρα και το εργαλείο αναζήτησης για να βρείτε γρήγορα όλα τα άρθρα με τα χαρακτηριστικά που έχετε καθορίσει. Αυτό διευκολύνει την ενεργοποίηση μόνο των άρθρων με τα χαρακτηριστικά που θέλετε.

Φίλτρα που εφαρμόζονται στο διαμορφωτή

Μπορείτε επίσης να αποφασίσετε την τελική τιμή στην οποία θα πωλείται το καθένα, εισάγοντας απλώς την τιμή στη στήλη Τιμή πώλησης. Μόλις πραγματοποιήσετε τις ρυθμίσεις σας, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Τύποι προσαυξήσεων

Πότε πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον τύπο προσαύξησης " Ποσοστό

Εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης ποσοστιαίας προσαύξησης όταν θέλετε να προσφέρετε ευέλικτη τιμολόγηση με βάση την αξία ή το μέγεθος των φωτογραφιών σας. Οι ποσοστιαίες προσαυξήσεις σάς επιτρέπουν να προσαρμόζετε την τιμή των διαφόρων φωτογραφικών προϊόντων αναλογικά, ώστε να αντικατοπτρίζεται το διαφορετικό κόστος παραγωγής, διατηρώντας παράλληλα ένα σταθερό περιθώριο κέρδους. Αυτή η προσέγγιση είναι ιδανική εάν προσφέρετε μια ευρεία γκάμα προϊόντων διαφορετικής ποιότητας και μεγέθους, δίνοντας στους πελάτες την ελευθερία να επιλέξουν την επιλογή που ταιριάζει καλύτερα στον προϋπολογισμό και τις προτιμήσεις τους.

Πότε να χρησιμοποιήσετε τον τύπο απόλυτης προσαύξησης

Η απόλυτη προσαύξηση λειτουργεί καλά όταν θέλετε να ορίσετε ένα σταθερό βασικό κέρδος για τις φωτογραφίες σας και με αυτό να καλύψετε πρόσθετα έξοδα που δεν επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις στο μέγεθος ή την αξία. Χρησιμοποιήστε μια απόλυτη προσαύξηση για να διασφαλίσετε ότι συγκεκριμένα έξοδα καλύπτονται επαρκώς χωρίς να βασίζεστε αποκλειστικά στα χαρακτηριστικά του προϊόντος. Οι απόλυτες προσαυξήσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιμες εάν έχετε τυποποιημένα προϊόντα με ομοιόμορφο κόστος παραγωγής και θέλετε να διατηρήσετε ένα σταθερό περιθώριο κέρδους σε όλες τις καταχωρίσεις σας.

Πότε να χρησιμοποιήσετε το Σταθερό για κάθε τύπο προσαύξησης προϊόντος

Εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε μια τιμή Σταθερή για κάθε προϊόν όταν θέλετε ακριβή έλεγχο της τιμολόγησης μεμονωμένων προϊόντων με βάση τα μοναδικά χαρακτηριστικά και την αξία τους. Μπορείτε να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο τιμολόγησης εάν διαθέτετε μια περιορισμένη έκδοση ή μια αποκλειστική συλλογή φωτογραφιών με ειδικές ιδιότητες που τις διαφοροποιούν από τις υπόλοιπες προσφορές σας. Η προσέγγιση σταθερής τιμολόγησης ανά προϊόν σας επιτρέπει να τοποθετείτε στρατηγικά ορισμένες φωτογραφίες σε υψηλές τιμές, διατηρώντας παράλληλα μια συνεπή στρατηγική τιμολόγησης για το υπόλοιπο χαρτοφυλάκιό σας.

Σημειώστε ότι ένας επαγγελματικός λογαριασμός Saal Digital Professional Account έχει εγγενώς έκπτωση 35% στις αναγραφόμενες τιμές. Κατά συνέπεια, οι τιμές που εμφανίζονται στη στήλη " Τιμή αγοράς " περιλαμβάνουν ήδη αυτή την έκπτωση και, ως εκ τούτου, είναι χαμηλότερες από τις αναγραφόμενες τιμές της Saal Digital. Αυτό σας δίνει την ευελιξία με έναν Επαγγελματικό Λογαριασμό Saal Digital να ορίσετε μια τιμή πώλησης κάθε άρθρου κάτω από το αναγραφόμενο ποσό της Saal Digital, αν και είναι σημαντικό να αναγνωρίσετε ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερα έσοδα.

Ψηφιακά αρχεία

Εκτός από τα φωτογραφικά προϊόντα, μπορείτε να πουλήσετε ή να διαθέσετε δωρεάν τα ψηφιακά αρχεία σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Λήψη αρχείων.

Τιμοκατάλογος για μια συγκεκριμένη εικόνα

Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν συγκεκριμένο τιμοκατάλογο για μια μεμονωμένη εικόνα. Αυτό είναι χρήσιμο αν, για παράδειγμα, θέλετε να πουλήσετε μια ομαδική φωτογραφία σε συγκεκριμένη μορφή σε συγκεκριμένη τιμή. Για να το κάνετε αυτό, ανοίξτε τη γκαλερί και επιλέξτε μια φωτογραφία. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη φωτογραφία θα εμφανιστούν στο μενού στα δεξιά. Κάντε κλικ στην καρτέλα Πωλήσεις για να δείτε όλες τις πληροφορίες πώλησης. Εδώ θα βρείτε το αναπτυσσόμενο μενού του τιμοκαταλόγου.

Επιλεγμένη εικόνα στη γκαλερί

Από προεπιλογή, έχει επιλεγεί η επιλογή Χρήση τιμοκαταλόγου από τη γκαλερί. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να επιλέξετε τον τιμοκατάλογο που θέλετε να ενεργοποιήσετε για τη συγκεκριμένη φωτογραφία. Μόλις επιλέξετε, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση αλλαγών.

Επιλογές τιμοκαταλόγου εικόνας

Όταν ανοίξετε τη γκαλερί, θα δείτε ότι η φωτογραφία που έχετε επιλέξει προσφέρει τα προϊόντα και τις τιμές από τον τιμοκατάλογο που έχει καθοριστεί για τη συγκεκριμένη φωτογραφία.

Στρατηγική τιμολόγησης: Γενικές συμβουλές

Επιπλέον, ακολουθούν ορισμένες γενικές συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να τιμολογήσετε αποτελεσματικά τις φωτογραφίες σας:

  1. Υπολογίστε το κόστος παραγωγής: Ξεκινήστε με τον προσδιορισμό του κόστους που σχετίζεται με την παραγωγή κάθε φωτογραφικού προϊόντος, λαμβάνοντας υπόψη άλλα έξοδα της επιχείρησής σας. Συμπεριλάβετε αυτά τα κόστη στη στρατηγική τιμολόγησής σας.
  2. Ερευνήστε την αγορά: Αναλύστε τις τιμές παρόμοιων φωτογραφιών και προϊόντων στη θέση σας. Αυτό θα σας δώσει μια ιδέα για το εύρος τιμών που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν οι πελάτες.
  3. Αξιολογήστε τη δουλειά σας: Τιμολογήστε το έργο σας με βάση την καλλιτεχνική του αξία και την ελκυστικότητά του και λάβετε υπόψη το χρόνο και την προσπάθεια που απαιτείται για τη λήψη και την επεξεργασία των φωτογραφιών. Αφήστε ένα λογικό περιθώριο για τη δημιουργική σας εργασία.
  4. Προσφέρετε διαφορετικές επιλογές τιμών: Προσφέρετε επιλογές τιμολόγησης για διαφορετικά μεγέθη ή μορφές ώστε να ταιριάζουν σε διαφορετικούς προϋπολογισμούς.
  5. Ποιότητα έναντι ποσότητας: Βρείτε μια ισορροπία μεταξύ της πώλησης περισσότερων φωτογραφιών σε χαμηλότερη τιμή και της πώλησης λιγότερων φωτογραφιών σε υψηλότερη τιμή. Εξετάστε πώς κάθε προσέγγιση ευθυγραμμίζεται με τους επιχειρηματικούς σας στόχους.
  6. Προσφέρετε προσφορές: Δημιουργήστε μια αίσθηση αποκλειστικότητας προσφέροντας περιορισμένης διάρκειας προσφορές των καλύτερων φωτογραφιών σας σε υψηλές τιμές.
  7. Κουπόνια: Προσφέρετε εκπτώσεις όταν οι πελάτες αγοράζουν πολλές εκτυπώσεις ή προϊόντα μαζί.
  8. Δοκιμάστε και προσαρμόστε: Ξεκινήστε με ανταγωνιστικές τιμές και, καθώς αποκτάτε γνώση των προτιμήσεων των πελατών και των τάσεων των πωλήσεων, προσαρμόστε τις τιμές σας ανάλογα. Παρακολουθήστε τις τιμές των ανταγωνιστών σας και βεβαιωθείτε ότι οι τιμές σας είναι ανταγωνιστικές στην αγορά, διατηρώντας παράλληλα την κερδοφορία.
  9. Παρακολουθήστε την κερδοφορία: Εξετάζετε τακτικά τα δεδομένα πωλήσεων και το κόστος για να διασφαλίσετε ότι αποκομίζετε κέρδος από κάθε πώληση.
  10. Αντίληψη του εμπορικού σήματος: Τιμολογήστε τις φωτογραφίες σας με τρόπο που να αντικατοπτρίζει την αξία της μάρκας σας. Αποφύγετε να ορίζετε πολύ χαμηλές τιμές, καθώς αυτό μπορεί να υπονομεύσει την αντιληπτή ποιότητα της μάρκας σας.

Να θυμάστε ότι η τιμολόγηση είναι μια δυναμική πτυχή της επιχείρησής σας και είναι σημαντικό να επανεξετάζετε και να ενημερώνετε τακτικά τη στρατηγική τιμολόγησης με βάση τις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, τα σχόλια των πελατών και τους επιχειρηματικούς στόχους.