Σετ προϊόντων

Σετ προϊόντων

Εκτός από την πώληση μεμονωμένων φωτογραφικών προϊόντων, μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε σύνολα προϊόντων και να τα προσθέσετε στον τιμοκατάλογό σας. Αυτό σας επιτρέπει να προσφέρετε στους πελάτες σας μια σειρά φωτογραφικών προϊόντων και ψηφιακών αρχείων σε ενιαία τιμή.
Όλα τα σύνολα προϊόντων που δημιουργείτε μπορείτε να τα βρείτε στο μενού σύνολα προϊόντων στον πίνακα πωλήσεων. Όπως και με τους τιμοκαταλόγους, μπορείτε να τα τροποποιείτε ανά πάσα στιγμή και να δημιουργείτε όσα χρειάζεστε.

Product sets panel

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα σύνολο προϊόντων από αυτόν τον πίνακα κάνοντας κλικ στο κουμπί Προσθήκη. Ή από το μενού διαμόρφωσης ενός τιμοκαταλόγου. Στην ενότητα Τα σύνολα προϊόντων σας θα δείτε την επιλογή να δημιουργήσετε ένα νέο.

New product set button in price list editor

Κάνοντας κλικ στο νέο θα εμφανιστεί ένα μενού όπου μπορείτε να δημιουργήσετε το σετ προϊόντων.

Product sets new menu

Θα χρειαστεί να του δώσετε έναν τίτλο, ο οποίος προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση και θα είναι ορατός μόνο σε εσάς. Έναν τίτλο δημοσίευσης, ο οποίος είναι το όνομα που θα έχει στη γκαλερί όπου θα το ενεργοποιήσετε, μπορείτε να εισάγετε το ίδιο αν θέλετε. Και μια Περιγραφή, η οποία θα είναι επίσης δημόσια στη γκαλερί όπου την ενεργοποιείτε.
Αφού συμπληρώσετε τις βασικές ρυθμίσεις, μπορείτε να προσθέσετε προϊόντα στο σύνολο προϊόντων σας κάνοντας κλικ στο κουμπί Προσθήκη. Θα εμφανιστεί μια λίστα με όλα τα διαθέσιμα προϊόντα φωτογραφιών. Μπορείτε να προσθέσετε όσα προϊόντα θέλετε, καθορίζοντας τα χαρακτηριστικά τους.

List of products to add

Κάθε επιλεγμένο προϊόν προστίθεται ως λίστα στο αντίστοιχο μενού του συνόλου προϊόντων. Εκεί επιλέγετε την ποσότητα κάθε προϊόντος που θα συμπεριληφθεί στο σετ προϊόντων σας.

Products added to product set

Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση. Το σύνολο προϊόντων που δημιουργήσατε θα είναι διαθέσιμο για να το ενεργοποιήσετε όταν διαμορφώσετε έναν τιμοκατάλογο.

Product set added to price list with price

Όταν ρυθμίσετε τον τιμοκατάλογο και ενεργοποιήσετε ένα σετ προϊόντων, θα δείτε το κόστος του σετ προϊόντων. Εδώ μπορείτε να ορίσετε μια ενιαία τιμή για ολόκληρο το σετ και να ελέγξετε γρήγορα το κέρδος που θα βγάλετε από αυτό με βάση την τιμή που του δώσατε.